Er moet geen enkele formaliteit worden vervuld. Men moet een computerprogramma dus niet bij een bureau registreren en evenmin moet men een bepaalde vermelding op het programma aanbrengen  (zoals de vermelding van ‘copyright’ of de naam van de auteur). Wel is het met het oog op de latere bewijsvoering zeker nuttig om de namen van de auteur en de datum van creatie van het programma in de code te vermelden.

Een computerprogramma en zijn samenstellende elementen worden beschermd van zodra ze een bepaalde uitdrukkingswijze hebben aangenomen. Dit betekent dus dat men een computerprogramma niet mag gebruiken indien het daartoe geen licentie bevat (licenties hebben immers tot doel om bepaalde gebruiksrechten op een computerprogramma te verlenen). 

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018