De auteur van een computerprogramma kan beslissen om zijn vermogensrechten over te dragen. Opdat een dergelijke overeenkomst tot overdracht geldig zou zijn, moeten een aantal regels nageleefd worden.

Een schriftelijk contract is vereist

De overeenkomst tot overdracht van de auteursrechten op een computerprogramma moet schriftelijk zijn.

Het contract moet duidelijk zijn

De overeenkomst moet in duidelijke bewoordingen worden opgesteld. Bij twijfel zal een rechtbank een onduidelijke clausule steeds interpreteren in het voordeel van de auteur. De vermogensrechten die worden overgedragen moeten nauwkeurig omschreven zijn: betreft de overdracht alle rechten op het computerprogramma of slechts enkele? En welke?

Verplichte vermeldingen in de overeenkomst

Exploitatiewijzen

Het contract moet duidelijk de exploitatiewijzen vermelden waarvoor rechten worden overgedragen alsook de omvang ervan. Verkrijgt de derde bijvoorbeeld enkel het recht om het computerprogramma te exploiteren via de verkoop van materiële exemplaren of mag hij dit ook doen via het internet?

Een contract tot overdracht kan overigens geen betrekking hebben op nog onbekende exploitatiewijzen. De contracten van voor het internettijdperk kunnen dus niet zo geïnterpreteerd worden dat ook de exploitatie van het computerprogramma via het internet mee in de overdracht zou zijn inbegrepen.

Vergoeding voor de auteur

Voor elke exploitatiewijze moet ‘een’ vergoeding voor de auteur worden vermeld. Deze kan forfaitair zijn of evenredig met de inkomsten. Het is ook toegestaan om de auteursrechten gratis over te dragen.

Duur

Ook de termijn waarvoor de overdracht van de rechten geldt, moet uitdrukkelijk worden vastgesteld.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018