Computerprogramma’s worden auteursrechtelijk beschermd tot 70 jaar na de dood van de maker. Na afloop van deze termijn vallen ze in het publiek domein.

Wanneer de maker sterft, gaan de auteursrechten over op zijn erfgenamen. De rechten die de maker voordien aan derden had overgedragen, blijven daarentegen in handen van deze derden.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018