De bescherming van computerprogramma’s door het auteursrecht

Computerprogramma’s zijn bij wet beschermd door het auteursrecht. Hieruit volgt dat een computerprogramma beschermd is zonder dat enige registratie nodig is, en dit vanaf zijn totstandkoming.

De bescherming van computerprogramma’s door octrooien

Computerprogramma’s als zodanig zijn uitgesloten van bescherming door het octrooirecht.

Let op, dit betekent niet dat een machine, toestel of installatie waarin één of meerdere computerprogramma’s vervat zitten, niet octrooieerbaar zouden zijn. Zo zal een robot die gestuurd wordt door een computerprogramma dat deze robot in staat stelt om te strijken octrooieerbaar kunnen zijn.

De producten en methodes die aan de beschermingsvoorwaarden van het octrooirecht voldoen, blijven dus vatbaar voor octrooibescherming, zelfs indien ze software bevatten.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018