Intellectuele eigendom op computerprogramma’s

Om de ontwikkeling van computerprogramma’s aan te moedigen, verleent de wet een monopolie op de exploitatie ervan aan de personen die tijd en geld hebben geïnvesteerd in de creatie van computerprogramma’s. Aldus zal de auteur (of zijn rechtsopvolgers) de mogelijkheid hebben om controle uit te oefenen op de exploitatie en verspreiding van het computerprogramma.

Dit is de reden waarom computerprogramma’s door het auteursrecht worden beschermd.

De IT-oplossingen waarin een computerprogramma vervat zit, kunnen eveneens beschermd worden door een octrooi.

Het gebruik van computerprogramma’s

Computerprogramma’s zijn gewone consumptiegoederen geworden, die in heel veel dagelijkse toepassingen aanwezig zijn. Zo zorgen ze er niet alleen voor dat onze computers draaien, maar zijn ze ook geïntegreerd in mp3-spelers, printers, koffiezetapparaten, auto’s, gps-toestellen, elektronische huishoudapparaten, enz.

Wanneer we een computerprogramma kopen, verkrijgen we het recht dit te gebruiken. Vaak echter is dit gebruik aan een aantal beperkingen onderworpen. Computerprogramma’s zijn immers auteursrechtelijk beschermd.

Wat mag men doen en niet doen met een computerprogramma? Wat is een licentie? Mag men een computerprogramma kopiëren? Wat is “free software”? Wat mag men doen met de computerprogramma’s die gratis op het Internet beschikbaar zijn?

De ontwikkeling van computerprogramma’s

Stel, u hebt een computerprogramma ontwikkeld. Kunt u zich tijdens het creëren van uw programma inspireren op elementen van andere programma’s? Of ze eventueel hergebruiken? Of zou dit neerkomen op namaak?

Nadat u veel tijd en energie heeft gestoken in het ontwikkelen van uw computerprogramma, wenst u uiteraard het resultaat van uw arbeid te beschermen. In welke mate is uw computerprogramma auteursrechtelijk beschermd en welke voordelen brengt dit met zich mee? Of misschien wenst u uw computerprogramma vrij ter beschikking te stellen, zodanig dat andere programmeurs er verbeteringen kunnen aanbrengen. Maar hoe vermijdt u dan dat iemand hiervan profiteert en er winst uit slaat?

Hier vindt u de antwoorden op deze vragen.

Laatst bijgewerkt
9 augustus 2019