Tijdens de vergadering van 1 juli 2022 heeft de Raad voor de Intellectuele Eigendom, sectie “Industriële Eigendom”, beslist om met toepassing van artikel 6, §1, van het koninklijk besluit van 5 juli 2004 het onderzoek van de onderzoeksexceptie en de Bolar exceptie in het Belgische recht toe te vertrouwen aan een ad hoc-werkgroep, volgend op een demarche vanwege een reeks universiteiten en onderzoeksinstellingen. Aan deze ad hoc werkgroep konden leden van de Raad voor de Intellectuele Eigendom, sectie “Industriële Eigendom” deelnemen, alsook externe deelnemers van de betrokken sectoren. De werkgroep heeft een ontwerp van advies uitgewerkt dat werd aangenomen door de Raad voor de Intellectuele Eigendom op 13 november 2023.

Uit de raadpleging bleek dat zowel op vlak van de onderzoeksexceptie als op vlak van de Bolar exceptie, de Raad voor de Intellectuele Eigendom, sectie “Industriële Eigendom” zich kan scharen achter de door de wetgever gemaakte keuzes. Wel wordt een suggestie gedaan om een (taalkundige) aanpassing te doen in de Nederlandstalige versie van de algemene onderzoeksexceptie.

Advies van 13 november 2023 (PDF, 1.07 MB)

Laatst bijgewerkt
17 november 2023