Advies uitgebracht op verzoek van de minister van Economie, betreffende een ontwerp tot hervorming van het systeem van dwanglicenties inzake octrooien

Op 21 maart 2023 werd de sectie “Industriële Eigendom” van de Raad door de minister van Economie gevraagd om een advies uit te brengen over een ontwerp tot hervorming van het systeem van dwanglicenties inzake octrooien dat momenteel wordt geregeld door de artikelen XI.37 tot XI.46 van het Wetboek van economisch recht.

Uit de raadpleging bleek dat de sectie “Industriële Eigendom” van de Raad een advies met voorbehoud uitbrengt over het gepresenteerde hervormingsvoorstel. De voornaamste redenen voor dit voorbehoud hebben betrekking op de opportuniteit en het tijdsbestek van het hervormingsvoorstel, de kwestie van de rechtszekerheid met betrekking tot bepaalde elementen, de kwestie van de impact van de hervorming op het innovatie-ecosysteem in België, de kwestie van de holistische aanpak van de geïdentificeerde problemen en de kwestie van de compatibiliteit met het TRIPS-akkoord. Uit de raadpleging blijkt dat de leden die hun mening kenbaar hebben gemaakt dus vragen rekening te houden met de bezorgdheden die zijn uiteengezet en verduidelijkingen te geven.

Advies van 30 juni 2023 (PDF, 1.52 MB)

Laatst bijgewerkt
17 november 2023