Het ontwerp van wet betreffende de bepalingen van intellectuele eigendom van het Wetboek van economisch recht en de memorie van toelichting ervan worden in tweede lezing voorgelegd aan de ministerraad en in dat perspectief heeft de Raad voor de Intellectuele Eigendom op eigen initiatief kennis genomen van dit dossier en twee vergaderingen belegd om een advies over dit wetsontwerp uit te brengen. Ondertussen heeft de ministerraad op 19 juli 2013 het wetsontwerp onderzocht en de Raad voor de Intellectuele Eigendom verzocht een advies ter zake uit te brengen.

Het project betreffende de codificatie van de bepalingen over intellectuele eigendom beperkt zich niet tot het overnemen en coördineren van de bestaande wetgeving. Het bevat ook substantiële wijzigingen die in het bijzonder te maken hebben met de verbetering van de transparantie van het collectief beheer van het auteursrecht en de naburige rechten.

De Raad is op 3 en 13 september in plenaire vergaderingen en in aparte vergaderingen van haar sectie industriële eigendom en van haar sectie auteursrecht en naburige rechten in vergadering bijeengekomen om de belangrijkste wijzigingen ingevoerd door het codificatieontwerp te onderzoeken.

Voorliggend advies werd aangenomen tijdens de vergadering van 13 september 2013.  Tijdens deze vergadering hebben de leden tevens beslist dat het advies kon bekendgemaakt worden.

Advies van 13 september 2013 (PDF, 244.2 KB)

Laatst bijgewerkt
17 november 2023