Jaarverslagen van de Dienst voor de Intellectuele Eigendom

Het eerste jaarverslag van de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) handelt over 2008. De jaren daarvoor werden de activiteiten van de Dienst voor de Intellectuele Eigendom besproken in de jaarverslagen van de FOD Economie of zijn Algemene Directie Economische Reglementering, waaronder de DIE valt.

In de jaarverslagen krijgt u, na de voorstelling van de Dienst voor de Intellectuele Eigendom, een uitgebreid overzicht van zijn prestaties en realisaties, per jaar, op het gebied van

  • informatie,

  • sensibilisatie,

  • registratie,

  • boekhouding en

  • regulering van de intellectuele eigendom in België.

Jaarverslagen:

Jaarverslag 2011 (PDF, 498.96 KB)

Jaarverslag 2013 (PDF, 1.02 MB)

Jaarverslag 2014 (PDF, 1003.48 KB)

Jaarverslag 2015 (PDF, 1.04 MB)

Jaarverslag 2016 (PDF, 1.05 MB)

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018

Laatste nieuws voor dit thema

  1. Intellectuele eigendom

    26.04.2018 Werelddag van de Intellectuele Eigendom – Thema van dit jaar: “Vrouwen als drijvende kracht in innovatie en creativiteit”