Commissie voor de billijke vergoeding

Omroeporganisaties en uitbaters van openbare plaatsen (waar de toegang gratis is) mogen muziek spelen of films vertonen aan hun publiek zonder dat zij voorafgaandelijk de toestemming moeten vragen aan de uitvoerende kunstenaars en producenten. (Let op, de toestemment van de auteurs moet wel steeds bekomen worden!). Ter compensatie hiervoor moeten zij een vergoeding (de zogenaamde “billijke vergoeding”) betalen aan de rechthebbenden.

De rol van de ‘Commissie billijke vergoeding’ bestaat erin de tarieven en de inningsmodaliteiten vast te stellen van deze vergoeding die verschuldigd is aan de uitvoerende kunstenaars en de film- en muziekproducenten.

De Commissie is samengesteld uit, vertegenwoordigers van de vennootschappen voor het beheer van de rechten van uitvoerende kunstenaars en producenten  en, vertegenwoordigers van hen die de vergoeding moeten betalen.

Ze wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van de minister van Economie.

De beslissingen van deze commissie worden bij koninklijk besluit bindend verklaard ten aanzien van derden.

Tot nog toe heeft deze commissie beslissingen genomen die gelden voor de volgende sectoren: horeca, kappers en schoonheidsspecialisten, verkooppunten en handelsgalerijen, de dienstensector, uitbaters van lokalen voor audiovisuele vertoning, de socio-culturele sector en de radio-omroepen.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018

Laatste nieuws voor dit thema

  1. Intellectuele eigendom

    26.04.2018 Werelddag van de Intellectuele Eigendom – Thema van dit jaar: “Vrouwen als drijvende kracht in innovatie en creativiteit”