In het kader van de Benelux Organisatie voor Intellectuele Eigendom hebben de Nationale bureaus voor Intellectuele Eigendom in België, Nederland en Luxemburg een gemeenschappelijk IT-systeem, the Benelux Patent Platform (BPP) ontwikkeld– om alle bedrijfsprocessen die verband houden met octrooien voor de drie nationale bureaus te moderniseren en te ondersteunen.

De drie nationale bureaus hebben een gemeenschappelijk IT-systeem ingevoerd en hebben hun bedrijfsprocessen en wettelijke procedures in grote mate geharmoniseerd en blijven hierbij hun bedrijfsprocessen op nationaal niveau voortzetten. De belangrijkste drijfveren om het gemeenschappelijk Benelux Patent Platform door te voeren, zijn de volgende:

 • De drie nationale systemen die de bedrijfsprocessen die verband houden met octrooien moesten worden geactualiseerd en gemoderniseerd: een gemeenschappelijk platform is economisch veel voordeliger dan de afzonderlijke systemen in de verschillende nationale bureaus.
 • Een gemeenschappelijk platform biedt octrooiaanvragers en de industrie een coherente dienstverlening en zorgt voor een betere samenwerking met andere IP-organisaties (WIPO, EPO en octrooiprofessionals).
 • De verbetering van de interne bedrijfsprocessen biedt de octrooiaanvragers en de ganse industrie directe voordelen in termen van kwaliteitsvolle dienstverlening en tijdsbeheer.

Het BPP-platform omvat de processen van de octrooien en de aanvullende beschermingscertificaten van begin tot einde, en bevat de volgende functionaliteiten:

 • Back Office – omvat casemanagement die gebaseerd is op de werkstroom gedurende de ganse levensduur van het octrooi of het aanvullende beschermingscertificaat en ondersteunt alle relevante octrooitypes: Nationale (NP), Europese (EP), internationale (PCT), Aanvullende beschermingscertificaten (ABC). Het systeem biedt een volledige ondersteuning voor de classificatie van documenten en het papierloos kantoor.
 • Front Office – biedt externe gebruikers (klanten, aanvragers en publiek) de mogelijkheid tot interactie met het BPP-systeem voor het beheer van hun octrooien, de betaling van taksen, toegang tot het openbare octrooiregister, enz. Octrooiaanvragen kunnen ofwel elektronisch met behulp van de EPO-software (eOLF) of op papier ingediend worden.
 • Integratie – zorgt voor integratie met de back office systems en met de externe dienstverleners zoals EPO, WIPO en andere nationale bureaus.

Integratie met EPO omvat de volgende interfaces:

 • NP – Onderzoeksaanvragen en classiciatie; Ontvangen van onderzoeksrapporten en schriftelijke opinie ; Publicatie via Espacenet op het EOB
 • EP & EuroPCT – Opvragen octrooidetails; Verzenden jaartaksen
 • NP & SPC & EP & EuroPCT – Verzenden legale status details; Directe verbinding met het EPO
 • PCT – Verzenden onderzoekstaksen

Integratie met WIPO omvat de volgende interfaces:

 • PCT – Verzenden PCT formulieren; Ontvangen PCT formulieren ; Verzenden internationale indieningstaksen
 • Opvragen IPC schema.

De Belgische dienst heeft BPP op 22 september 2014 gelanceerd.

Het BE-BPP portaal geeft toegang tot drie verschillende modules:

Twee beveiligde modules (My Page en eFiling) en een openbare module (eRegister).

MyPage

MyPage is een online dienst van BPP die een beveiligde elektronische toegang voor de Belgische octrooiaanvragen, die bij DIE gedeponeerd zijn, aanbiedt.

Met MyPage, kunt u:

 • het statuut en de taksen van uw octrooienaanvragen en octrooien volgen;
 • uw octrooitaksen online betalen;
 • octrooien jaartaksen voor derden betalen;
 • de situatie van uw lopende rekening volgen.

eFiling

De DIE biedt onlinediensten aan, die het mogelijk maken

 • om aanvragen voor uitvindingsoctrooien en aanvragen voor een aanvullend beschermingscertificaat (ABC) voortaan via elektronische weg aan te maken en in te dienen.
 • om andere documenten betreffende (aanvragen van) octrooien en ABC via elektronische weg te creëren en door te sturen naar de DIE.

De aangeboden onlinediensten gebruiken software ontwikkeld door het Europees Octrooibureau (hierna EOB), "electronic On Line Filing" (eOLF) genoemd, via een Belgische ontvangstserver, alsook smartcards afgeleverd door het EOB om de veiligheid van de online-indiening te verzekeren.

In deze context, stelt de DIE u de volgende online indieningsdiensten voor:

 • de indiening van een Belgische octrooiaanvraag;
 • de indiening van documenten aangemaakt na de indiening van een Belgische octrooiaanvraag of de verlening van het Belgisch octrooi;
 • de indiening van documenten met betrekking tot Europese octrooien in België (Belgische nationale fase);
 • de indiening van een kennisgeving van een inschrijving in het Register van uitvindingsoctrooien (overdracht, adreswijziging, licentie, inpandgeving, enz.) en de indiening van documenten aangemaakt na de indiening van de aanvraag tot wijziging;
 • de indiening van een aanvraag voor een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen;
 • de indiening van een aanvraag voor een aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen;
 • de indiening van een aanvraag van een pediatrische verlenging van een bestaande ABC-aanvraag of ABC voor geneesmiddelen;
 • de indiening van aanvullende documenten die moeten worden toegevoegd aan een bestaand dossier van een ABC-aanvraag of ABC.

eRegister

eRegister bevat de bibliografische gegevens die gepubliceerd zijn in het Register van de uitvindingsoctrooien, maar ook de volledige octrooiteksten en de gepubliceerde correspondentie tussen het Octrooibureau en de octrooihouders.

De volledige teksten van de gepubliceerde Belgische octrooien zijn toegankelijk en downloadbaar, in PDF en/of XML versies, zonder kosten en onvoorwaardelijk, via:

 • BPP-eRegister voor Belgische octrooien die verleend werden vanaf 22 september 2014; en
 • Espacenet databank voor Belgische octrooien die verleend werden vóór en vanaf 22 september 2014. Bibliografische gegevens van deze octrooien zijn toegankelijk in eRegister met een link naar Esp@cenet.

De volledige teksten zijn ook beschikbaar voor het hergebruik (zie ook de nota over het hergebruik).

Er zijn gegevens over:

 • Belgische octrooienaanvragen BE;
 • Europese octrooienaanvragen met aanduiding voor België (EURO-PCT inclusief);
 • De Belgische aanvullende beschermingscertificaten (ABC), voor genees- en gewasbeschermingsmiddelen.

De gegevens worden regelmatig geactualiseerd. Het bijwerken van eRegister kan, in sommige gevallen, meerdere dagen in beslag nemen.

Het system “eRegister” behoeft geen inschrijving en is voor iedereen toegankelijk.

Het BE-Benelux Patent Platform is toegankelijk via de link: http://bpp.economie.fgov.be/bpp-portal/nl/home

Voor alle praktische of technische vragen betreffende BPP, gelieve de HELPDESK BE-BPP (alle werkdagen vanaf 9u00 tot 12u30 en vanaf 13u30 tot 16u00) te contacteren:

 • per telefoon: +32 2 277 51 19
 • per fax: +32 2 277 96 97
 • per e-mail: piie.bpp-helpdesk@economie.fgov.be
 • per post:
  FOD Economie
  Dienst voor de Intellectuele Eigendom
  Vooruitgangstraat, 50
  1210 Brussel
  België
Laatst bijgewerkt
22 juni 2020