Table of Contents

  Stimuleren van awareness voor IE in Vlaanderen, in het bijzonder voor instituten en universiteiten die niet tot VIB behoren

  Activiteiten van VIB inzake promotie van innovatie en industriële eigendom

  Jaarlijkse cursus over technologieoverdracht (basisprincipes van IE, basisprincipes bedrijfsontwikkeling en basisprincipes opzetten van een startup) die toegankelijk is voor zowel de academische als de industriële wereld.

  Op regelmatige basis: lezingen met betrekking tot IE-strategie en vrijheid van exploitatie (meestal in de academische wereld)

  Het onderwijzen van de cursus "management van innovatie" aan de UGent (een verplicht vak voor 5dejaars Biomedische Wetenschappen)

  Instrumenten voor de promotie van innovatie

  Website : www.vib.be

  Contact

  VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie)
  Rijvisschestraat 120
  9890 Zwijnaarde
  webadres: www.vib.be
  Telefoon: +32 9 244 66 11
  Laatst bijgewerkt
  27 oktober 2020