Table of Contents

  De Université libre de Bruxelles heeft drie fundamentele missies:

  1. onderwijs,
  2. onderzoek en
  3. maatschappelijke dienstverlening.

  Om deze derde opdracht met optimaal succes uit te voeren, heeft de universiteit een multidisciplinair team opgericht dat gespecialiseerd is in het beheer van intellectuele eigendom en innovatie binnen de ULB-KTO. Deze dienst van de onderzoeksafdeling van de universiteit vormt een one-stop-shop voor de valorisatie van onderzoek en de kennis- en technologietransfer ten gunste voor de maatschappij en de economie en in het bijzonder voor de regionale economie. De ULB-KTO levert diensten aan onderzoekers van de universiteit en aan externe partners uit de economische en associatieve wereld.

  De opdrachten van ULB-KTO zijn:

  • het ondersteunen bij de opzetting van partnerschappen voor collaboratief onderzoek waarbij publieke en private partners betrokken zijn;
  • Detectie en bescherming van onderzoeksresultaten;
  • het onderhandelen over een licentie voor een optimale in gebruikname van de onderzoeksresultaten;
  • het begeleiden van het proces van de creatie van spin-off bedrijven;
  • het opstellen van verbintenis(sen) voor de diensten van de technologieplatforms van de universiteit of voor diensten die gebaseerd zijn op de expertise van onderzoekers.

  Activiteiten van ULB-KTO inzake promotie van innovatie en intellectuele eigendom

  • het sensibiliseren van onderzoeksteams, waaronder studenten voor de bescherming van intellectuele eigendom, het proces van kennis- en technologietransfer en samenwerkingsonderzoek.
  • SAMENWERKINGSONDERZOEK met externe partners (bedrijven, overheden, concurrentieclusters, sectororganisaties, enz.).
  • EXPERTISE & TECHNOLOGIEPLATFORMS: de vaardigheden en de uitrusting van de onderzoekseenheden van de universiteit zijn toegankelijk voor bedrijven, publieke acteurs en verenigingen om tegemoet te komen aan hun behoeften aan dienstverlening (expertises, tests, consultancy, maatopleidingen, studies, enz.).
  • TECHNOLOGIE-AANBIEDINGEN & IP MANAGEMENT: de ULB-KTO zorgt voor octrooi- en merkregistraties en voor de bescherming van knowhow en software, alsook van databanken die uit onderzoeksresultaten voortvloeien. De ULB-KTO beheert een portefeuille van meer dan 130 actieve technologieën, waarvan bijna honderd worden beschermd door octrooifamilies. De ULB-KTO onderhandelt ook over licentie- of samenwerkingsovereenkomsten en dit met het oog op een succesvol gebruik ervan. Ten slotte ontwikkelt de ULB-KTO eveneens activiteiten en dit om de valorisatie van onderzoek in de humane en sociale wetenschappen te bevorderen en om de kennistransfer in sociale innovatie over te dragen.
  • SPIN-OFFS: de ULB heeft een coherent steunsysteem ontwikkeld voor de oprichting van een spin-off bedrijf.  Daarbij is de ULB-KTO verantwoordelijk voor het helpen van teams bij het vinden van financiering voor de oprichting van een spin-off en voor de begeleiding van projectleiders in de fase die voorafgaat aan de creatie van het bedrijf. Deze activiteiten worden in nauwe samenwerking uitgevoerd met de incubatoren die verbonden zijn aan de universiteit en het Theodorus IV-beleggingsfonds.
   Er zijn verschillende manieren om samen te werken met de onderzoekers van de universiteit. kmo's, start-ups, grote ondernemingen, vzw's of openbare instellingen: ontdek een overzicht van deze collaboraties in de webbrochure "Innoveren met de ULB - de basis voor een vruchtbare samenwerking".

  Instrumenten voor de promotie van innovatie

  Op het niveau van het LiEU Netwerk op basis van de gezamenlijke inspanningen van alle KTO's van het Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB)

  Contact

  ULB Knowledge Transfer Office (ULB-KTO)

  Bezoekadres:

  ULB-KTO, Département Recherche
  Campus Solbosch, gebouw S, 9e verdieping,
  Jeannelaan 44
  1050 Brussel.

  Postadres:

  Université libre de Bruxelles,
  ULB-KTO (Département Recherche)
  F.D. Rooseveltlaan, 50, CP161,
  1050 Brussel.

  Webadres: Innovation and business-services
  Tel. : +32 2 650 28 41
  e-mail: ulbkto@ulb.be

  Laatst bijgewerkt
  6 oktober 2023