Table of Contents

  De Octrooicel van het WTCB (OCBC) heeft tot taak de kmo’s uit de bouwsector, in hoofdzaak aannemers maar ook fabrikanten, architecten en studiebureaus, bewust te maken van het belang van Intellectuele Eigendomsrechten voor hun activiteiten.

  De intellectuele eigendomsrechten die hierbij aan bod komen zijn octrooien, merken, tekeningen en modellen en tot slot auteursrecht. Er wordt aandacht besteed aan de bescherming van de eigen rechten, maar ook aan de rechten van anderen die een belemmering van de exploitatie van hun eigen innovaties kunnen inhouden.

  Bedrijven worden er ook op gewezen op welke manier zij intellectuele eigendomsrechten van anderen kunnen gebruiken als informatiebron om op de hoogte te blijven van de recente ontwikkelingen.

  Activiteiten van OCBC inzake promotie van innovatie en intellectuele eigendom

  Om bovenstaande opdrachten te kunnen uitvoeren, worden de activiteiten van de Octrooicel opgesplitst in collectieve en individuele acties.

  De collectieve acties richten zich tot bedrijven uit de doelgroep in de vorm van publicaties, nieuwsbrieven, website, infosessies en studiedagen. De informatie die hierbij wordt verspreid, kan specifiek uitgewerkt worden voor de betrokken doelgroep.

  Bij de individuele acties krijgen de bedrijven de mogelijkheid om hun vragen te stellen aan één van de adviseurs van de Octrooicel. Hierbij wordt algemene informatie over intellectuele eigendomsrechten verspreid, maar kan ook dieper ingegaan worden op de actuele innovatieprojecten van het bedrijf. Met een IE-scan kunnen de adviseurs van OCBC bepalen welke noden er bij een bedrijf zijn op het vlak van het beheer van zijn intellectuele eigendom. De begeleiding die aan de bedrijven wordt aangeboden, wordt op basis van deze informatie aangepast.

  Omdat de regelgeving op het vlak van intellectuele eigendomsrechten steeds wijzigt, en ook het aanbod aan hulpmiddelen voor bedrijven permanent uitbreidt, moeten de adviseurs ook tijd vrijmaken voor hun eigen bijscholing. De hierbij verkregen informatie wordt doorgegeven aan onze collega’s door interne vormingen aan de diverse afdelingen, via technische comités en door medewerking aan innovatieprojecten. Hierdoor kunnen ook onze collega’s, bewust en onbewust, met kennis van zaken intellectuele eigendom aan bod laten komen in hun contacten met de bedrijven.

  Instrumenten voor de promotie van innovatie

  Voor de verspreiding van de publicaties wordt, naast de eigen nieuwsbrief, dankbaar gebruik gemaakt van de publicatiekanalen van WTCB.  Via sociale media (Twitter, Linked In) wordt promotie gemaakt voor de publicaties en andere activiteiten van de Octrooicel. De beperkingen die de Covid‑19 maatregelen met zich meebrengen, hebben ertoe geleid dat er ook enkele webinars via de website en/of You-Tube ter beschikking staan van de kmo’s

  Voor de praktische organisatie van de infosessies kan gerekend worden op de medewerking van de dienst publicaties van het WTCB.

  Informatie uit octrooien kunnen gevonden worden via websites zoals die van de Dienst Intellectuele Eigendom van de FOD Economie (DIE) of Espacenet van Europees Octrooibureau (EPO). Voor merken en modellen kan men terecht op de sites van BOIP of EUIPO. De Octrooicel maak ook gebruik van een commerciële zoekmachine (Questel-Orbit) waarmee de resultaten van de opzoekingen efficiënter kunnen geanalyseerd worden.

  Recentelijk heeft OCBC de licentie gekregen om IE-scan te gebruiken. Hiermee kunnen de adviseurs een bedrijf doorlichten, en om nadien aanbevelingen te kunnen geven op welke punten het zijn houding tov IE-rechten zou kunnen optimaliseren.

  De Octrooicel richt zich voornamelijk op problematiek van de intellectuele eigendomsrechten. Bij innovatie komen echter ook andere vragen aan bod, zoals bestaat er een steun voor de innovatie of kan er technologische hulp gevonden worden voor de uitwerking van een project. Voor dit laatste wordt er vaak doorverwezen naar de onderzoekers van het WTCB. Zij kunnen ook helpen bij het zoeken naar financiële steun voor het innovatieproject bij regionale, nationale of Europese diensten.

  Contact

  Octrooicel voor het Bouwbedrijf (OCBC)
  Lombardstraat 42
  1000 Brussel

  Website:  www.ocbc.be
  tel. : +32 2 716 42 11
  e-mail: ocbc@bbri.be

  Laatst bijgewerkt
  7 oktober 2020