Table of Contents

  Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) is de officiële instantie voor de registratie van merken en tekeningen of modellen in de Benelux. Daarnaast kan BOIP het bestaan van een idee op een bepaalde datum vastleggen in een i-DEPOT. Onze 80 medewerkers werken vanuit een kantoor in Den Haag.

  In nauwe samenwerking met (semi) overheidspartijen en private partijen in de Benelux streven wij naar het vergroten van de awareness over intellectuele eigendom. Niet alleen bij het bedrijfsleven, maar ook onder dienstverleners (commerciële IE-professionals, boekhouders etc.), studenten, bedrijfsfederaties, branchevereningen, onderzoekscentra, afdelingen economie van innovatieve steden, docenten van universiteiten en hogescholen, enzovoort.  Basiskennis over intellectuele eigendom kan immers het verschil maken tussen een succesvol en een minder succesvolle onderneming. Binnen het geheel van intellectuele eigendomsrechten richt BOIP zich op het bevorderen van het belang van het beschermen van merken en tekeningen of modellen in de Benelux-landen.

  BOIP is een intergouvernementele organisatie die een openbare dienst verleent. Wij mogen daarom geen persoonlijk advies geven.

  Activiteiten van BOIP inzake promotie van innovatie en intellectuele eigendom

  Met onze voorlichting over IE richten wij ons voornamelijk op twee groepen:

  • spelers die geen of beperkte kennis hebben van intellectuele eigendom (IE-Unaware);
  • spelers die een enkel IE-recht hebben (IE-Rookie).

  BOIP geeft presentaties, neemt deel aan zitdagen en beurzen. In samenwerking met andere officiële instanties organiseren we workshops en seminars. Naast brochures ontwikkelen we online tools voor verschillende doelgroepen. Voor het grote publiek is ons Informatiecentrum een belangrijk contactpunt. Incidenteel organiseert BOIP bewustmakingscampagnes. Onze website bevat veel informatie over onze activiteiten en over intellectuele eigendom in het algemeen.

  Bovendien zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe samenwerkingsverbanden en ontwikkelen we graag samen nieuwe tools, voorlichtingsmateriaal en factsheets op maat.

  Instrumenten voor de promotie van innovatie

  Website

  www.boip.int

  Social Media

  LinkedIn : https://nl.linkedin.com/company/benelux-office-for-intellectual-property

  Tools

  Ideescan

  ThatsIP

  Brochures en factsheets

  Op onze website onder actueel vindt u onze meest recente brochures en factsheets.

  Overig

  Regelmatig doen wij korte (online) campagnes, schrijven wij artikelen op onze website, op die van onze partners of via social media. Wij zijn frequent aanwezig op elevante ondernemersbeurzen en houden wij digitale spreekuren. Via onze website onder actueel houden wij u hiervan op de hoogte.

  Contact

  Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)
  Bordewijklaan 15
  NL 2591 XR Den Haag
  Nederland

  Website: www.boip.int

  Telefoon:

  • Algemeen: + 31 70 349 11 11 
  • Informatiecentrum
   • maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.
   • vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur
    via 078  05 22 42 (vanuit België)

  e-mail: info@boip.int

  Laatst bijgewerkt
  16 november 2023