Table of Contents

  Flanders District of Creativity ondersteunt, promoot en verbindt creatieve ondernemers uit Vlaanderen. In het kader van die missie geven wij zakelijk advies, onder meer op vlak van intellectuele eigendom.

  Activiteiten van Flanders DC inzake promotie van innovatie en intellectuele eigendom

  Creatieve ondernemers kunnen steeds bij Flanders DC terecht voor gratis advies over hun intellectuele eigendomsrechten. Samen met Vlaio organiseren we ook  sessies over IE (Protection@lunch) en samen met Vlaio, BOIP en de Dienst Intellectuele Eigendom van de FOD Economie zetten we zitdagen Intellectuele Eigendom op poten. We zijn op elke van de 10 Vlaamse zitdagen aanwezig om advies te geven aan creatieve ondernemers.

  Instrumenten voor de promotie van innovatie

  In onze online ondernemersgids is een uitgebreid hoofdstuk voorzien over intellectuele eigendom. Ook over de fiscale regeling voor auteursrechten verschaffen we informatie.

  Tot slot kennen we een korting toe op i-depot en stellen we een aantal juridische tools en templates ter beschikking zoals een checklist voor licentie-overeenkomsten en een NDA.

  Contact

  Flanders DC (Flanders District of Creativity)
  Diestsevest 76
  3000 Leuven

  webadres: www.flandersdc.be

  Tel: +32 16 24 29 24
  e-mail: info@flandersdc.be

  Laatst bijgewerkt
  27 oktober 2020