Table of Contents

  Flanders DC werkt aan sterk en toekomstgericht ondernemerschap binnen design en mode uit Vlaanderen. In het kader van die missie geven wij zakelijk advies, onder meer op het vlak van intellectuele eigendom.

  Activiteiten van Flanders DC inzake promotie van innovatie en intellectuele eigendom

  Ondernemers uit de design- en modesector kunnen steeds bij Flanders DC terecht voor gratis advies over hun intellectuele eigendomsrechten. Daarnaast organiseren we ook webinars over relevante onderwerpen. Samen met Vlaio, BOIP en de Dienst Intellectuele Eigendom van de FOD Economie zetten we zitdagen Intellectuele Eigendom op poten. We zijn op elke van de 10 Vlaamse zitdagen aanwezig om advies te geven aan ondernemers uit de design- en modesector.

  Instrumenten voor de promotie van innovatie

  In onze online ondernemersgids is een uitgebreid hoofdstuk voorzien over intellectuele eigendom. Ook over de fiscale regeling voor auteursrechten verschaffen we informatie.

  Tot slot kennen we een korting toe op i-depot en stellen we een aantal juridische tools en templates ter beschikking zoals een checklist voor licentie-overeenkomsten en een NDA.

  Contact

  Flanders DC vzw
  Nationalestraat 28
  2000 Antwerpen

  Laatst bijgewerkt
  8 maart 2023