Table of Contents

  De Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) heeft als missie

  • het gebruik van intellectuele eigendomsrechten (IER) te stimuleren,
  • spelers op de Belgische markt
   • te sensibiliseren voor,
   • voor te lichten over en
   • hun kennis te bevorderen van
   het beschermen van innovaties.   

  Activiteiten van de DIE inzake promotie van innovatie en intellectuele eigendom

  • Voorlichtingscampagnes organiseren over IER, desgevallend in samenwerking met regionale, federale, Europese en internationale entiteiten, voor diverse doelgroepen, onder wie
   • (kleine, middelgrote en grote) ondernemingen,
   •  universiteiten,
   • onderzoekscentra en
   • tussenpersonen die advies of steun verlenen binnen het domein van de intellectuele eigendom;
  • Deelnemen aan zitdagen die in heel België worden georganiseerd voor kmo’s met vragen over IER;
  • vragen beantwoorden over IER van individuele klanten en bezoekers;
  • IER-projecten ondersteunen en deelnemen aan IER-projecten, via opleidingen;
  • opzoekingen uitvoeren in octrooidatabanken, op vraag van klanten, om de octrooieerbaarheid van hun uitvindingen te analyseren, of om te bepalen of hun producten vrij zijn voor exploitatie;
  • Afgifte van voor eensluidend verklaarde afschriften, op verzoek van klanten, met als doel het claimen van voorrang in octrooiprocedures.

  Instrumenten voor de promotie van innovatie

  Contact

  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE)
  Vooruitgangstraat 50
  1210 Brussel

  Website: economie.fgov.be => thema Intellectuele eigendom
  Tel: +32 2 277 90 11
  e-mail: piie.contact@economie.fgov.be

  Laatst bijgewerkt
  8 november 2022