Table of Contents

  • Bewustzijn rond intellectuele eigendomsrechten vergroten bij bedrijven die (al dan niet) nog geen zo’n rechten hebben (o.a. patenten, merken, modellen,…)
  • Informatie geven aan zij die meer willen weten
  • Bedrijven, kmo's, uitvinders aanmoedigen hun innovaties gerichter te beschermen
  • Bewustwording creëren bij jongeren en het brede publiek.

  Activiteiten van CENTEXBEL inzake promotie van innovatie en intellectuele eigendom

  • Organisatie van opleidingen, conferenties, seminaries rond intellectuele eigendomsrechten in het algemeen, of over uitdagingen in het gebied van intellectuele eigendomsrechten, over de toekomst, de strijd tegen namaak, de link tussen intellectuele eigendomsrechten en het bedrijfsleven, databases, tools, etc.
  • Technologiewachten organiseren
  • Opzoekingen van patentinfo, merken, modellen (bvb stand van de techniek, beschikbaarheid, patenteerbaarheid, nieuwigheidsanalyses)
  • Persoonlijke adviezen
  • Technische ondersteuning bij het schrijven van patenten
  • Brug tussen experts (octrooigemachtigden) en uitvinders/bedrijven
  • Ondersteuning bij het volledige innovatieproces

  Instrumenten voor de promotie van innovatie

  • Centexbel info: informatie over recente nieuwigheden in intellectuele eigendomsrechten, patentalerts over bepaalde domeinen
  • Website Centexbel – pagina octrooicel
  • Verdeling van informatiefiches van de octrooicel op Centexbel events zoals ontbijtsessies, horizonverkenningen
  • Berichten in de Centexbel-Info, Fedustria News, website Centexbel
  • LinkedIn
  • Andere media
  • Opleidingen, conferenties, seminaries

  Contact

  CENTEXBEL
  Rue Montoyer 24
  1000 Bruxelles

  web adres: www.centexbel.be
  Tel. : +32 489 44 75 92
  e-mail : sander.devrieze@centexbel.be 

  Laatst bijgewerkt
  7 oktober 2020