""

Het kmo-fonds “Ideas Powered for Business” is een subsidiefonds ter verbetering van de toegang tot intellectuele-eigendomsrechten voor kleine of middelgrote ondernemingen (kmo’s) in de Europese Unie.

Het programma is een initiatief van de Europese Commissie, het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), in samenwerking met de nationale bureaus voor intellectuele eigendom, waaronder de Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE).

sme fund

Waarvoor kunt u subsidies aanvragen?

Voucher 1: max. 1.500 euro, bij aanvraag van optie 1 en/of 2

Optie 1: IP Scan (90 % korting op pre-diagnostische IE-diensten)

Een IP Scan zoekt voor een onderneming uit welke acties zinvol zijn op het vlak van intellectuele-eigendomsrechten. Dat is essentieel voor de ontwikkeling van de IE-strategie van een kmo.

Opmerkingen:

 • Een IP Scan omvat geen juridisch advies.
 • Vraag niet raak. Twijfelt u over de noodzaak van een IP Scan voor uw bedrijf? Overloop dan eerst onderstaande criteria.
 • Voor deze dienst bedraagt de maximale terugbetaling 1.350 euro (90 % van 1.500 euro, het plafond van de totale kosten voor deze analyse). Wanneer u tegelijk optie 2 aanvraagt, verlaagt dat totaalbedrag.

De pre-diagnostische IE-analyse of IP Scan bestaat uit de volgende stappen:

 1. Na goedkeuring van het EUIPO brengt de Belgische Dienst voor Intellectuele Eigendom (DIE) de kmo’s in contact met een erkende deskundige van een erkend PATLIB-centrum, die de IP Scan zal uitvoeren.
 2. Voorbereiding: de DIE verzoekt de kmo een zelfevaluatie-enquête in te vullen, die de deskundige op weg helpt om een beeld te krijgen van de IE-rechten van de onderneming. De kmo betaalt het volledige bedrag van de nog uit te voeren diensten, waarna een interview wordt gepland.
 3. Interview: de deskundige interviewt de ondernemer om te peilen naar de noden en de verbeterpunten van de onderneming op het vlak van IE-rechten. Door de COVID-19- pandemie is het mogelijk om daarvoor online communicatiemiddelen in te zetten.
 4. Eindresultaten: de deskundige brengt verslag uit bij de kmo, die de terugbetaling kan aanvragen bij het EUIPO.

Optie 2: merk- of modelaanvraag (tot 75 % korting op de taks)

 • Terugbetaling van 75 % van de taksen voor merken en/of modellen op EU-niveau
   
 • Terugbetaling van 75 % van de taksen voor merken en modellen op nationaal en regionaal niveau
   
 • Terugbetaling van 50 % van de taksen voor merken en modellen buiten de EU

Het beschermingsniveau dat u kiest (nationaal, regionaal, EU, of internationaal), hangt af van uw bedrijfsstrategie en uw groeiplannen.

Voucher 2: max. 750 euro voor een octrooiaanvraag op nationaal niveau (50 % korting op de taks)

U kunt bij het EUIPO een aanvraag indienen voor de terugbetaling van 50 % van de octrooikosten die aan de verlening voorafgaan (bv. voor indiening, recherche en onderzoek) en de taksen voor verlening en publicatie op nationaal niveau. De registratie voor dat type bescherming in België moet rechtstreeks gebeuren via de Belgische Dienst voor Intellectuele Eigendom.

Wie kan er genieten van het subsidieprogramma?

In de loop van 2022 kunnen alle bedrijven van de Europese Unie, die voldoen aan de definitie van een kmo, zoals opgesteld door de Europese Commissie, een beroep doen op het subsidiefonds.

Hoe een aanvraag indienen?

sme fund

Vraag uw vouchers aan via de website van het EUIPO, van 10 januari 2022 tot 16 december 2022:

SME Fund

Let op!

 • De subsidiemiddelen zijn beperkt en beschikbaar volgens het principe “wie het eerst komt, het eerst maalt”.
 • Beide vouchers kunnen slechts 1 keer per jaar worden aangevraagd.
 • Kies voor voucher 1 of 2, of voor beide, al dan niet in dezelfde periode.
 • Vouchers blijven max. 4 maanden geldig.

Heeft u nog vragen over de vouchers?

Stuur een e-mail via piie.contact@economie.fgov.be.  Het Contactpunt van de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) van de FOD Economie staat tot uw beschikking.

Meer informatie is te vinden op de specifieke EUIPO-webpagina en in de lijst met FAQ - Vaak gestelde vragen.

Laatst bijgewerkt
15 juli 2022