Table of Contents

    Indien een tekening of model door een werknemer of ambtenaar in de uitoefening van zijn functie werd ontworpen, wordt de werkgever als ontwerper beschouwd, tenzij anders is overeengekomen.

    Tekeningen en modellen kunnen ook worden beschermd door het auteursrecht, mits ze “origineel” zijn. Als het auteursrecht van kracht is, is de omgekeerde regel van toepassing: dan behoudt de ontwerper zijn auteursrecht. De wetgever heeft dit conflict tussen twee tegenovergestelde regels willen vermijden door te bepalen dat wanneer een originele tekening of een origineel model door een werknemer in de uitoefening van zijn functie werd ontworpen, het auteursrecht erop eveneens toekomt aan de werkgever.

    Indien een tekening of model op bestelling is ontworpen, wordt de opdrachtgever als ontwerper beschouwd, mits de bestelling is geplaatst met het oog op commercieel of industrieel gebruik van het product waarin de tekening of het model is opgenomen. Deze bepaling is echter niet van toepassing als de opdrachtgever en de ontwerper van de tekening of het model een andere regeling zijn overeengekomen.

    Laatst bijgewerkt
    22 september 2022