Voor merken is de vraag naar het eigendomsrecht in het kader van een arbeidscontract minder relevant.  Degene die het merk registreert - dat is doorgaans een onderneming - wordt de eigenaar van het merkrecht.  Er zijn daarover geen bijzondere regels in de wetgeving opgenomen.

Wel is het mogelijk dat door een werknemer/ambtenaar of op bestelling een merkteken (logo, slogan, etiket, …) wordt ontworpen dat origineel is en daardoor ook auteursrechtelijk beschermd zal zijn. In dat geval zal de auteursrechtelijke regeling van toepassing zijn.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018

Laatste nieuws voor dit thema

  1. Intellectuele eigendom

    26.04.2018 Werelddag van de Intellectuele Eigendom – Thema van dit jaar: “Vrouwen als drijvende kracht in innovatie en creativiteit”