Voor merken is de vraag naar het eigendomsrecht in het kader van het dienstverband minder relevant. Degene die het merk registreert – doorgaans een onderneming – wordt eigenaar van het merkrecht. Daarover zijn geen bijzondere regels in de wetgeving opgenomen.

Het is daarentegen wel mogelijk dat het merkteken (zoals een logo, slogan, etiket, …) dat als merk dient, origineel is en werd ontworpen door een werknemer, een ambtenaar of op bestelling. In dat geval zal het merkteken ook worden beschermd door het auteursrecht en is de regelgeving over het auteursrecht van toepassing.

Laatst bijgewerkt
29 september 2020