Om een domeinnaam te registreren, moet u, over het algemeen, zich wenden tot een geregistreerde agent:

  • De nationale domeinnamen (‘.be’, ‘.fr’, ‘.nl’,...) worden door nationale organisaties beheerd, die op hun beurt erkend zijn door Icann
    In België is het beheer van de ‘.be’ domeinnamen in handen van de vzw DNS.be
    Lijst van de door DNS.be erkende agenten .
  • De generieke domeinnamen (‘.com’, ‘.org’, ‘.net’, ....) worden beheerd door de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Icann). 
    Lijst van de door Icann erkende agenten.
  • De domeinnaam ‘.eu’ wordt beheerd door EURid

De geregistreerde agenten zijn over het algemeen Internet service providers (ISP).

De voorwaarden, procedure en prijs verschillen van organisatie tot organisatie en bijgevolg van agent tot agent.

Laatst bijgewerkt
9 augustus 2019