Het eerste jaarverslag van de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) handelt over 2008. De jaren daarvoor werden de activiteiten van de Dienst voor de Intellectuele Eigendom besproken in de jaarverslagen van de FOD Economie of zijn Algemene Directie Economische Reglementering, waaronder de DIE valt.

In de jaarverslagen krijgt u, na de voorstelling van de Dienst voor de Intellectuele Eigendom, een uitgebreid overzicht van zijn prestaties en realisaties, per jaar, op het gebied van

  • informatie,

  • sensibilisatie,

  • registratie,

  • boekhouding en

  • regulering van de intellectuele eigendom in België.

Jaarverslagen:

Overige publicaties over intellectuele eigendom

Laatst bijgewerkt
30 oktober 2020