Contacten (intellectuele eigendom)

Per telefoon

  • Contact Center : 0800 120 33 (gratis nr) / +32 800 120 33
  • Voor vragen met betrekking tot het praktisch of technisch gebruik van het Benelux Patent Platform (BPP): + 32 2 277 51 19 van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur, met uitzondering van de sluitingsdagen

Per fax

  • Voor elke correspondentie: +32 2 277 52 62
  • Voor indieningen van vertalingen van Europese octrooien die in België uitwerking moeten krijgen: +32 2 277 52 75
  • Voor vragen met betrekking tot het praktisch of technisch gebruik van het Benelux Patent Platform (BPP): + 32 2 277 96 97

Ieder document dat de Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom ontvangt in een onleesbare of onbegrijpelijke vorm, wordt als zijnde niet-ontvangen beschouwd. 

Per e-mail

  • Gelieve het online formulier van het Contact Center te gebruiken.
  • piie_doc@economie.fgov.be voor alle informatie aangaande online onderzoeken in de databanken van octrooi publicaties, eveneens voor de bestelling van voorafgaande onderzoeken en bestelling van voor eensluidende verklaarde kopijen.
  • OPRIDIE-Jur@economie.fgov.be voor vragen van uitsluitend juridische aard.
  • piie.bpp-helpdesk@economie.fgov.be voor vragen met betrekking tot het praktisch of technisch gebruik van het Benelux Patent Platform (BPP).

Per brief

Briefwisseling dient naar onderstaand adres verstuurd te worden:

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 
Dienst voor de Intellectuele Eigendom 
City Atrium 
Vooruitgangstraat, 50 
1210 Brussel

In persoon

Het Contactpunt bevindt zich op het gelijkvloers van het gebouw Atrium, Vooruitgangstraat, 50, 1210 Brussel.

Het Contactpunt is open op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 16.00 uur UITSLUITEND op afspraak.

De afspraken mogen genomen worden via volgend telefoonnummer : 0800 120 33 (gratis nr) / +32 800 120 33.

U kunt er al uw octrooiaanvragen, aanvullende beschermingscertificaten, kwekercertificaten deponeren.U kunt daar eveneens alle informatie over intellectuele eigendom ontvangen, evenals documenten zoeken en onze databanken raadplegen.

Laatst bijgewerkt
7 maart 2018