Table of Contents

  De wet laat het toe om werken, databanken en prestaties te gebruiken ter illustratie bij onderwijs en in het kader van het wetenschappelijk onderzoek. Onder gebruik moet men de reproductie van een werk (digitaal of analoog zoals een fotokopie) en de mededeling in een gesloten netwerk verstaan. Deze uitzonderingen zijn onderworpen aan strikte voorwaarden, die men in de wet kan terugvinden. (meer informatie over deze uitzonderingen)

  Ter compensatie van deze mogelijkheid voor onderwijzers, leerlingen, studenten en onderzoekers moeten de scholen, wetenschappelijke instellingen of hun vertegenwoordigers, zoals bijvoorbeeld een scholengroep of een gemeenschap, een vergoeding betalen aan de auteurs, uitgevers, uitvoerende kunstenaars en/of producenten.

  Deze vergoeding wordt forfaitair vastgesteld door de koning 

  • per leerling of student in elk onderwijsniveau (kleuter, lager, middelbaar, hoger, universitair, enz.) 
  • per school- of academiejaar en 
  • per jaar voor de onderzoekers.

  Ze wordt geïnd en vervolgens verdeeld onder de rechthebbenden door Reprobel

  Laatst bijgewerkt
  28 februari 2019

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Intellectuele eigendom

   Auteursrechten en naburige rechten - Jaarverslag 2018 van de Controledienst