Wanneer een werk door het auteursrecht wordt beschermd, is het niet toegestaan om:

  • volledige of gedeeltelijke kopieën van het werk te maken;
  • het werk te wijzigen of fragmenten ervan in een ander werk te verwerken;
  • het werk te verspreiden of aan het publiek mee te delen zoals:

Deze handelingen (het gaat hier slechts om een niet-exhaustieve lijst van voorbeelden) mag men dus niet stellen zonder voorafgaande toestemming van de houders van het auteursrecht en de naburige rechten.

Wat het auteursrecht niet verbiedt

Het auteursrecht verhindert in het algemeen niet dat werken voor privédoeleinden worden gebruikt. Het gaat om handelingen als:

  • een werk gebruiken binnen de familiekring;
  • een werk kopiëren voor privédoeleinden;
  • een werk dat publiekelijk is tentoongesteld voor privégebruik fotograferen;
  • een boek, cd, dvd of stripalbum aan een vriend uitlenen;
  • een werk (en dus geen kopie) doorverkopen.  

Ten slotte zijn er omstandigheden waarin bepaalde gebruiken van werken ook buiten de privésfeer zijn toegestaan. Dit is bijvoorbeeld het geval voor doeleinden van onderwijs, ten behoeve van personen met een handicap, of door bibliotheken, enz. 

Het auteursrecht beschermt geen ideeën

Hoewel men een werk niet zonder toestemming mag kopiëren, is het wel steeds toegelaten om de ideeën die aan de basis van dat werk liggen, over te nemen.

Laatst bijgewerkt
20 maart 2018