Technische voorzieningen die het maken van kopieën beletten of in aantal beperken, decoders en Set-top-Boxen voor digitale televisie, technische applicaties zoals ‘video on demand’, kopieerbeveiligingen op spelconsoles, … al deze voorzieningen worden in het algemeen aangeduid als “technische beschermingsmaatregelen” (ook TPM wat staat voor Technical Protection Measures) of DRM (Digital Rights Management)

Deze technische beschermingsmaatregelen dienen ertoe om gebruikers te beletten om bepaalde handelingen met betrekking tot een werk, zoals het maken van kopieën of het bekijken van een werk op een andere dan de voorziene drager, te verrichten.

De wet verbiedt om deze systemen te omzeilen. Het “kraken” van technische beschermingsmaatregelen wordt bestempeld als een inbreuk op het auteursrecht en kan dus vervolgd worden voor de rechtbank. Dit is ook zo voor het verschaffen van de middelen om beschermingsmaatregelen te kraken (bijvoorbeeld speciaal geschreven omzeilingsoftware).  

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018