Werken gecreëerd door een werknemer binnen het kader van een arbeidsovereenkomst of statuut

Auteursrechten ontstaan bij de maker van een werk. Het zal dus de arbeider, bediende of personeelslid onder statuut zijn, en niet de werkgever, die de rechten verwerft op een werk dat door hem is gemaakt in het kader van een arbeidsbetrekking. Deze regel is daarentegen niet van toepassing voor computerprogramma’s, databanken en tekeningen en modellen.

Bijgevolg zal de werkgever zonder toestemming geen gebruik mogen maken van de creaties van zijn bedienden, arbeiders of ambtenaren. Hij zal de rechten op een werk evenmin kunnen overdragen aan een derde opdrachtgever.

Deze situatie kan bijzonder vervelend zijn, vooral wanneer de werknemers in kwestie ondertussen niet meer bij het bedrijf werkzaam zijn.

De werkgever kan deze problemen vermijden door zich de rechten op de creaties van zijn werknemers te laten overdragen.

Voor arbeidsovereenkomsten gesloten na 31 juli 1994 moet deze overdracht expliciet en schriftelijk zijn. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren in het arbeidscontract of bij statuut, of in een afzonderlijke overeenkomst. Eventueel kan dit ook via het arbeidsreglement geregeld worden, op voorwaarde dat kan bewezen worden dat de werknemer werkelijk kennis van de overdracht heeft genomen.

Het is aan te bevelen om deze overeenkomsten tot overdracht op een duidelijke manier op te stellen omdat ze, bij twijfel, in het voordeel van de werknemer geïnterpreteerd moeten worden. Het is mogelijk om een algemene formulering te gebruiken, waarin bepaald wordt dat de werkgever het auteursrecht verkrijgt op alle werken die door de werknemer in het kader van zijn arbeidsovereenkomst of statuut gemaakt worden.

Zelfs indien de werkgever de vermogensrechten heeft verkregen op de creaties van zijn werknemers, zal hij nog steeds hun morele rechten moeten respecteren. De morele rechten zijn namelijk niet overdraagbaar en de belofte van een werknemer om ze niet in te roepen zal niet geldig zijn.

Meer informatie over het onoverdraagbaar karakter van morele rechten

Werken gecreëerd door een werknemer buiten het kader van een arbeidsovereenkomst of statuut

Een overeenkomst tot overdracht van auteursrechten, zoals hierboven beschreven, zal slechts geldig zijn met betrekking tot de werken die de werknemer heeft gemaakt in het kader van zijn arbeidsovereenkomst of de hem toevertrouwde opdracht.

De rechten op de creaties die buiten het toepassingsgebied van de arbeidsovereenkomst zijn tot stand gekomen, kunnen, indien gewenst, eveneens aan de werkgever worden overgedragen maar dan zijn wel de strengere geldigheidsvoorwaarden die gelden voor overdracht van auteursrechten in het algemeen van toepassing.

Laatst bijgewerkt
12 februari 2018