Het komt vaak voor dat er op eenzelfde werk verschillende rechten rusten. Zo zullen compositie en tekst van een lied het voorwerp zijn van auteursrecht, maar zal ook de uitvoering en de eerste vastlegging van het lied beschermd zijn. Uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen hebben immers naburige rechten.

Dit kan belangrijke gevolgen hebben:

  • Soms zal men meerdere toestemmingen nodig hebben en meerdere vergoedingen moeten betalen om een bepaald werk te mogen gebruiken. Wanneer men bijvoorbeeld muziek op het Internet wil zetten, heeft men enerzijds de toestemming nodig van de auteur (of van de persoon of organisatie die deze auteursrechten beheert), maar heeft men anderzijds ook de toestemming nodig voor de naburige rechten van de uitvoerende kunstenaar en de producent (bij henzelf of bij hun respectieve collectieve beheersvennootschappen). Wel staat de uitvoerende kunstenaar vaak zijn rechten af aan de producent, waardoor men zich voor wat betreft de naburige rechten in de praktijk vaak slechts tot deze laatste moet richten.

  • Zelfs wanneer het auteursrecht op een werk is verstreken en het werk tot het publiek domein behoort, bestaan eventueel nog rechten ten voordele van de uitvoerende kunstenaars en de producenten. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn bij het spelen in het openbaar van opnames of uitvoeringen van een symfonie van Beethoven. De auteursrechten zijn weliswaar verstreken en men moet geen toestemming meer vragen aan de rechtsopvolgers van Beethoven, maar het blijft wel noodzakelijk om voor een gebruik van de opname de toestemming te bekomen van de producent en van de uitvoerende musici.

Laatst bijgewerkt
20 maart 2018