Algemene regel

Het auteursrecht geldt tot 70 jaar na de dood van de auteur. Op het einde van deze termijn vallen de door het auteursrecht beschermde werken in het publiek domein en kunnen ze worden geëxploiteerd zonder toestemming van de houders van het auteursrecht.

Na de dood van de auteur, komt het auteursrecht toe aan zijn erfgenamen of aan de personen die door de auteur zijn aangewezen.

De personen ten gunste van wie de auteur bepaalde rechten heeft overgedragen of bepaalde handelingen heeft toegestaan, mogen deze rechten verder blijven uitoefenen. Zo zal de werkgever die titularis is geworden van de auteursrechten op de werken van zijn werknemer deze rechten ook na de dood van de werknemer verder mogen exploiteren. Hetzelfde geldt voor de uitgever of producent aan wie de auteur tijdens zijn leven rechten heeft overgedragen.

Wanneer er meerdere auteurs zijn

Wanneer meerdere auteurs samen een werk hebben gecreëerd (mede-auteursschap), geldt het auteursrecht tot 70 jaar na de dood van de medewerker die het langst leeft. Zo bijvoorbeeld is Asterix het resultaat van een samenwerking tussen René Goscinny (scenario) en Albert Uderzo (tekenwerk). Goscinny is op 5 november 1977 overleden, terwijl Uderzo nog steeds leeft. Asterix zal dus niet slechts tot eind 2047 maar tot 70 jaar na de dood van Uderzo auteursrechtelijk beschermd zijn.

Audiovisuele werken zijn eveneens het resultaat van een samenwerking. De auteursrechten op een dergelijk werk vervallen pas 70 jaar na de dood van de laatste overlevende van de volgende personen : de hoofdregisseur, de scenarioschrijver, de tekstschrijver of de auteur van speciaal voor het audiovisueel werk gemaakt muziekwerken (met of zonder tekst).

Pseudonymen en anonieme werken

Voor anonieme of pseudonieme werken bedraagt de duur van het auteursrecht zeventig jaar te rekenen vanaf het tijdstip waarop het werk op legale wijze voor het publiek toegankelijk is gemaakt. Indien het pseudoniem duidelijk verwijst naar de identiteit van de auteur of indien deze auteur zich inmiddels kenbaar heeft gemaakt, gelden de gewone regels en vervalt het auteursrecht 70 jaar na het overlijden van de auteur.

Voorbeeld: van de Belgische schrijver Georges Simenon is bekend dat hij zijn werken onder diverse pseudoniemen heeft gepubliceerd. Simenon is in 1989 overleden en de rechten op “L’orgueil d’aimer”, dat hij in 1926 heeft gepubliceerd onder het pseudoniem Jean du Perry, zullen dus pas in 2059, d.i. 70 jaar na zijn dood, uitdoven (en niet 70 jaar na het verschijnen van deze roman).

Laatst bijgewerkt
13 februari 2018