Vergunning voor invoer, uitvoer en doorvoer van wapens en daaraan verbonden materieel

De bijzondere wet van 12 augustus 2003 tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen regionaliseert de bevoegdheid “Vergunningen voor wapens en militair materiaal” met uitzondering van vergunningen die aangevraagd worden door het Belgische leger of de Federale Politie, waarvoor de bevoegdheid federaal blijft.

Vergunning voor de uitvoer en doorvoer van producten en technologie voor tweeërlei gebruik.

De bijzondere wet van 12 augustus 2003 tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen regionaliseert de bevoegdheid “Vergunningen voor producten en technologie voor tweeërlei gebruik”, met uitzondering van vergunningen die aangevraagd worden door het Belgische leger of de Federale Politie, waarvoor de bevoegdheid federaal blijft.

Adressen

FEDERAAL

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Economisch Potentieel
Dienst Vergunningen

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Tel.: 02 277 65 12
Fax: 02 277 50 63
E-mail: vincent.wuyts@economie.fgov.be

BRUSSEL

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Gewestelijke Coördinatie
Brussels International - Cel vergunningen

City-Center – 5e verdiep – Bu 5.081
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel

Tel.: 02 800 37 27
Fax: 02 800 38 24
E-mail: calu@sprb.irisnet.be

VLAANDEREN

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Departement Buitenlandse Zaken
Dienst Controle Strategische Goederen

Boudewijnlaan 30
1000 Brussel

Tel.: 02 553 48 80
Fax: 02 553 60 37
E-mail: csg@vlaanderen.be

WALLONIE

Service Public Wallon
Departement « Armes »

Chaussée de Louvain 14
5000 Namur

Tel: 081 64 97 51
Fax: 081 64 97 59
E-mail: michel.moreels@spw.wallonie.be

Laatst bijgewerkt
18 januari 2018