Bij inbreng van de goederencode (10 cijfers) krijgt u een lijst met landen waarvoor bij de invoer in de BLEU een, door de dienst Vergunningen afgeleverde, voorafgaande machtiging (Belgische vergunning, communautaire vergunning, toezichtformulier of voorafgaande vergunning passieve veredeling) vereist is. De opzoeking heeft enkel betrekking op de Europese textiel-, staal- en China-reglementering en op het Belgische Ministerieel Besluit maar houdt geen rekening met de wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en de daaraan verbonden technologie.

Hoe kan u de goederencode vinden?

Indien u de goederencode niet kent, volstaat het de site TARWEB (Federale Overheidsdienst Financiën) te raadplegen en er een opzoeking te doen.

In TARWEB, rubriek NOMENCLATUUR :
Gebruik het veld «tekst» in het linkervenster en voer een soortnaam in (bijvoorbeeld «kleren», «lederwaren», enz.) en klik vervolgens «Zoek» aan.
Indien u bijvoorbeeld de term «kleren» invoert, bekomt u een lange lijst van producten die aan uw opzoeking beantwoorden. Na de algemene nomenclatuur van het product (_ _ van synthetische of van kunstmatige vezels) te hebben opgespoord, kunt u het zoeken verfijnen door het geel repertorium aan te klikken om een beperktere lijst te krijgen (meermaals indien nodig). Wanneer het blauw symbool M op rode achtergrond verschijnt, klikt u dit aan en dan bekomt u de goederencode in het daartoe bestemde veld (10 cijfers).

Neem voor bijkomende informatie contact op met
Administratie der douane en accijnzen
Federale Overheidsdienst Financiën
E-mail : info.douane@minfin.fed.be

Laatst bijgewerkt
8 april 2022