De invoer en uitvoer van goederen die kunnen gebruikt worden voor martelingen, uitvoering van doodstraf of wrede bestraffingen staat onder vergunning en is in principe verboden tenzij voor tentoonstelling in museums.

Juridische basis

  • Verordening (EG) nr. 1236/2005 van de Raad van 27 juni 2005 met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (Publicatieblad L200 van 30.7.2005).

Verantwoordelijke ambtenaren die nadere inlichtingen kunnen verschaffen

Laatst bijgewerkt
18 januari 2018