Betrokken landen

Ten opzichte van een aantal landen, gelden op basis van VN-Resoluties of Gemeenschappelijke EU-Standpunten of EU-Reglementeringen,

 • in-, uit- en doorvoerverboden inzake

  • wapens,

  • munitie,

  • militair materiaal en uitrusting,

  • uitrusting voor binnenlandse repressie;

 • verboden op het verlenen van technische bijstand of tussenhandeldiensten en/of

 • verboden op financiële bijstand.

Soms kan een embargo echter betrekking hebben op de in-, uit- en doorvoer van andere goederen (bv. export van luxegoederen naar Noord-Korea).

De landen (en groepen) waarvoor een embargo werd afgekondigd zijn:

 • Afghanistan (bepaalde personen en entiteiten)

 • ISIS (Da'esh) en Al-Qaida (bepaalde personen en entiteiten)

 • Belarus

 • Centraal Afrikaanse Republiek

 • de Krim en Sebastopol

 • DR Congo

 • Eritrea

 • Irak

 • Iran

 • Jemen (bepaalde personen en entiteiten)

 • Libanon

 • Libië 

 • Myanmar

 • Noord-Korea

 • Rusland

 • Sudan

 • Zuid-Sudan

 • Somalië

 • Syrië

 • Zimbabwe

Op basis van de Europese en nationale wetgeving zijn steeds aan vergunning onderworpen:

 • de in-, uit- en doorvoer van

  • wapens,

  • munitie en

  • speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en de daaraan verbonden technologie, alsmede

 • de uitvoer en doorvoer van sommige goederen voor tweeërlei gebruik.

Deze vergunningen worden afgeleverd door de gewesten.

Verantwoordelijke ambtenaar die nadere inlichtingen kan verschaffen

Laatst bijgewerkt
18 januari 2019