Technische handelsbelemmeringen

Table of Contents

  Technische voorschriften en standaarden kunnen van land tot land verschillen. Voor producenten en exporteurs vormen deze verschillen een belemmering omdat zij hun producten moeten aanpassen aan de markt waarvoor de goederen bestemd zijn.

  Standaarden en voorschriften worden opgesteld om de consument, de flora en fauna, het leefmilieu te beschermen of om de consument in te lichten over bijvoorbeeld de samenstelling van een product.

  Standaarden en technische voorschriften kunnen ook gebruikt worden om de eigen industrie te beschermen tegen invoer van dezelfde of analoge producten. Zij vormen dan een technische handelsbelemmering. Met de afbouw van de invoerrechten, ziet men dat deze belemmeringen aan belang winnen.

  Om het aantal technische handelsbelemmeringen te verminderen is in de schoot van de Wereldhandelsorganisatie (World Trade Organization – WTO) een overeenkomst afgesloten, waarbij het gebruik van internationale standaarden aanbevolen worden.

  Standaarden die niet aan internationale standaarden voldoen moeten bij de WTO genotificeerd worden. Hierdoor zijn alle lidstaten op de hoogte van maatregelen (transparantie) en kunnen ze oordelen of de voorgenomen technische maatregelen wel redelijk zijn. Bijkomende informatie hierover kunt u vinden de website van de WTO.

  Ondernemingen die in derde landen problemen ondervinden op dit vlak kunnen deze kenbaar maken.

  Op Europees vlak geldt het principe van het vrije verkeer van goederen. Toch spelen technische standaarden en normen eveneens een rol. Meer informatie.

  De FOD Economie is belast met de notificatie van Belgische technische voorschriften en standaarden bij de WTO.

  Laatst bijgewerkt
  1 juni 2023