Tariefschorsingen

De autonome tariefschorsingen vormen een uitzondering op de normale douanesituatie die erin bestaat douanerechten te betalen op de invoer in de EU van goederen uit derde landen. De normaliter verschuldigde rechten worden hetzij in hun geheel, hetzij gedeeltelijk geschorst.

De hier gepubliceerde lijst omvat de douanepositie en de omschrijving van de goederen waarvoor een schorsing van het douanerecht in de EU van toepassing is voor respectievelijk micro-elektronica-, chemische en landbouwproducten. Deze lijst wordt om de zes maanden aangepast. Er volgt ook een woordje uitleg over de Belgische verzoeken om tariefschorsingen.

Het publicatieblad van de Europese Unie is de officiële bron van onderstaande informatie.

Micro-elektronicaproducten

De lijst van micro-elektronicaproducten waarvoor een tarifaire schorsing geldt (PDF, 284.67 KB) (situatie op 1 januari 2019) is een uittreksel van een databank opgesteld op basis van het Publicatieblad van de Europese Unie, dat uitsluitend bewijskracht heeft.

Chemische producten

De lijst van chemische producten waarvoor een tarifaire schorsing geldt (PDF, 566.42 KB) (situatie op 1 januari 2019) is een uittreksel van een databank opgesteld op basis van het Publicatieblad van de Europese Unie, dat uitsluitend bewijskracht heeft.

Landbouwproducten

De lijst van landbouwproducten waarvoor een tarifaire schorsing geldt (PDF, 73.79 KB) (situatie op 1 januari 2019) is een uittreksel van een databank opgesteld op basis van het Publicatieblad van de Europese Unie, dat uitsluitend bewijskracht heeft.

Laatst bijgewerkt
18 januari 2019