Table of Contents

  Waar een aanvraag indienen?

  Belgische verzoeken om tariefcontingenten voor industriële en landbouw producten worden ingediend bij de:

  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie
  Internationale afdeling - Handelsbeleid

  City Atrium C
  Vooruitgangstraat 50
  B-1210 Brussel

  Telefoon : 32 (2) 277 72 62
  E-mail: jef.deproft@economie.fgov.be
  E-mail: frieda.coosemans@economie.fgov.be

  Hoe een aanvraag indienen?

  De aanvraag moet worden ingediend volgens de principes beschreven in de "Mededeling van de Commissie inzake autonome schorsingen van rechten en contingenten", verschenen in het Publicatieblad van de Europese Unie (C 363/6) van 13.12.2011.

  Elke aanvraag wordt ingediend op basis van een standaard aanvraagformulier in twee talen. Men heeft de keuze uit vier talen: Nederlands, Frans, Engels of Duits.

  Het formulier downloaden (DOC, 34.5 KB)

  Het aanvraagformulier moet volledig worden ingevuld en moet vergezeld zijn van de specifieke technische informatie (datasheet van de producent) en van een staal.

  De aanvragen om tariefcontingenten worden voor alle producten nagezien en beoordeeld door de Dienst handelsbeleid van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en voor douanetechnisch advies naar het hoofdbestuur van de douane of naar het laboratorium van de douane doorgestuurd.

  Om in aanmerking te komen voor een contingent moet de aanvragende firma aantonen dat de uitgespaarde douanerechten meer dan 15.000 euro per kalenderjaar bedragen. Die 15.000 euro worden door de Europese Commissie jaarlijks gecontroleerd.

  Laatst bijgewerkt
  12 juni 2019