REX of het “systeem van geregistreerde uitvoerders” is het systeem van zelfcertificering van preferentiële oorsprong van de Europese Unie.

Vanaf 1 januari 2017 is het systeem geleidelijk aan ingevoerd in het kader van het Algemeen Preferentiestelsel (APS). Het wordt ook toegepast binnen bilaterale handelsakkoorden (CETA/BEHO, de economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan).

Uitgebreide lijst van landen die REX toepassen

Het REX-systeem houdt in dat de uitvoerder zelf de oorsprong van zijn goed bewijst. De certificering van preferentiële oorsprong wordt overgeheveld van de douaneautoriteiten naar de economische operatoren. Hierdoor zullen de bewijzen EUR.1 en FORM.A die gewoonlijk door de autoriteiten worden afgegeven, vervangen worden door oorsprongsattesten en -verklaringen die opgesteld worden door uitvoerders die geregistreerd zijn in de database REX van de Europese Commissie. Voor die operatoren betekent dat een grotere autonomie, maar ook een grotere verantwoordelijkheid.

De registratie als uitvoerder

Om oorsprongsattesten en -verklaringen af te kunnen geven, moet een uitvoerder vooraf het statuut van geregistreerd exporteur verkregen hebben.

De douaneautoriteiten registreren de uitvoerder in de database REX (Registered Exporter System) en reiken een identificatienummer REX uit.

Na registratie kan de uitvoerder oorsprongsattesten afgeven waarop hij zijn identificatienummer moet vermelden.

Wie moet zich registreren?

Binnen de EU moeten de volgende operatoren geregistreerd zijn:

 • in het kader van het Algemeen Preferentiestelsel (APS) van de EU
  • Operatoren die in het kader van bilaterale cumulatie een vracht verzenden met een waarde van meer dan 6.000 euro;
  • Operatoren die vervangende oorsprongsattesten moeten afgeven voor vrachten afkomstig uit APS-landen voor een bedrag van meer dan 6.000 euro, in geval van opsplitsing:
   • binnen de EU naar een andere lidstaat,
   • binnen de EU naar Zwitserland en/of Noorwegen.

De APS-landen migreren geleidelijk naar REX (zelfcertificering). U vindt informatie over de huidige situatie terug op de website van de Europese Commissie.

 • in het kader van bepaalde bilaterale akkoorden
  • Operatoren die vrachten verzenden met een waarde van meer dan 6.000 euro.

Hoe zich registreren in REX?

Meer informatie hierover vindt u op de website van de FOD Financiën.

De registratie is eenmalig en geldt voor alle huidige en toekomstige overeenkomsten die gebruik maken van het REX-systeem.”

 

Laatst bijgewerkt
28 juni 2022