Table of Contents

  REX of het “systeem van geregistreerde uitvoerders” is het systeem van zelfcertificering van preferentiële oorsprong van de Europese Unie.

  Vanaf 1 januari 2017 is het systeem van zelfcertificering van preferentiële oorsprong geleidelijk aan ingevoerd in het kader van het Algemeen Preferentiestelsel (APS). Het wordt ook toegepast binnen bepaalde vrijhandelsakkoorden (CETA sinds 21.09.2017 en het vrijhandelsakkoord EU-Japan sinds 01.02.2019).

  Het REX-systeem houdt in dat de uitvoerder zelf de oorsprong van zijn goed bewijst. De certificering van preferentiële oorsprong wordt overgeheveld van de douaneautoriteiten naar de economische operatoren. Hierdoor zullen de bewijzen EUR.1 en FORM.A vervangen worden door oorsprongsattesten die opgesteld worden door uitvoerders die geregistreerd zijn in de database REX van de Europese Commissie. Voor deze operatoren betekent dat een grotere autonomie, maar ook een grotere verantwoordelijkheid.

  De registratie als uitvoerder

  Om oorsprongsattesten af te kunnen geven, moet een uitvoerder vooraf het statuut van geregistreerd exporteur verkregen hebben.

  De douaneautoriteiten registreren de uitvoerder in de database REX (Registered Exporter System) en reiken een identificatienummer REX uit.

  Na registratie kan de uitvoerder oorsprongsattesten afgeven waarop hij zijn identificatienummer moet vermelden.

  Wie moet zich registreren?

  Binnen de EU moeten de volgende operatoren geregistreerd zijn:

  • in het kader van het Algemeen Preferentiestelsel (APS) van de EU:
   • operatoren die in het kader van bilaterale cumulatie een vracht verzenden met een waarde van meer dan 6.000 euro ;
   • operatoren die vervangende oorsprongsattesten moeten afgeven voor vrachten afkomstig uit APS-landen voor een bedrag van meer dan 6.000 euro, in geval van opsplitsing:
  • binnen de EU naar een andere lidstaat,
  • binnen de EU naar Zwitserland en/of Noorwegen.

  De APS-landen zijn onderverdeeld in meerdere groepen die in verschillende fasen zullen migreren naar REX (zelfcertificering). U vindt informatie over de planning en de huidige situatie terug op de website van de Europese Commissie.

  • in het kader van de bilaterale vrijhandelsakkoorden (bijvoorbeeld: CETA – het vrijhandelsakkoord tussen Canada en de EU, JEFTA – het vrijhandelsakkoord tussen EU en Japan):
   • operatoren die vrachten verzenden met een waarde van meer dan 6.000 euro.

  Hoe zich registreren in REX?

  Om u te registreren vul het aanvraagformulier (DOC, 205.13 KB) in en stuur het naar de FOD Financiën via: da.ops.douane1@minfin.fed.be.

  Hetzelfde formulier gebruikt u voor het APS, het CETA, het akkoord met Japan en toekomstige akkoorden die in REX voorzien (mogelijk Singapore, Vietnam en Mexico). Die inschrijving is eenmalig en geldt dan voor alle huidige en toekomstige overeenkomsten.

  Op de website van de Europese Commissie vindt u meer informatie over REX.

  Laatst bijgewerkt
  1 februari 2019