Preferentiële oorsprong

De Europese Unie heeft met verschillende landen handelsovereenkomsten afgesloten, waarin gunstige invoerrechten voorzien zijn. Zo kan een Belgische exporteur er voor zorgen dat zijn klant buiten de Europese Unie in aanmerking komt voor een vermindering of vrijstelling van invoerrechten. Een Belgische importeur kan zo ook genieten van dit voordeel wanneer hij goederen invoert uit partnerlanden.

Om deze preferentiële invoerrechten (bij invoer in de EU) te kennen per land van oorsprong, kunt u de site van de Europese Commissie (Market Access Database) raadplegen.

Ook voor de invoerrechten in de landen waarnaar u exporteert biedt de Europese Commissie u een database aan.

De economische operator moet onder meer het bewijs leveren dat de goederen die hij uitvoert, onder de regeling van de preferentiële oorsprong vallen. Dit bewijs is het certificaat op het gebied van goederenverkeer EUR.1, of EUR-MED, of een verklaring op factuur. Dit bewijs moet u met de uitgevoerde goederen meezenden.

Het certificaat EUR.1 en EUR-MED wordt afgegeven door de Administratie der douane en accijnzen.

De hulpkantoren der douane en accijnzen zijn bevoegd om de certificaten af te leveren.

Lijst van alle hulpkantoren

Alvorens een bewijsstuk van preferentiële oorsprong aan te vragen of er zelf een op te stellen, moet de exporteur ook nagaan of hij wel voldoet aan de criteria voor het bekomen van de preferentiële oorsprong. De regels worden opgesomd in het protocol over de definitie van het begrip “producten van oorsprong” en “methoden van administratieve samenwerking” dat bij het betreffende handelsakkoord zit.

Wanneer een economische operator goederen invoert uit ontwikkelingslanden, kan hij eveneens genieten van het Algemeen Preferentiesysteem (APS). In het kader van het APS, kent de Europese Unie unilateraal tariefpreferenties toe aan bepaalde goederen van een begunstigd land. Het bewijs van oorsprong wordt gegeven door een “certificaat goederenverkeer FORM A”. Geleidelijk aan gaat men wel over naar het systeem van zelfcertificering.

Indien er praktijkgerichte vragen zijn, kunt u zich het best wenden tot de dienst Klantenmanagement en Marketing, afdeling oorsprong.

Voor vragen over het wetgevende luik, kunt u terecht bij:

FOD Financiën
Algemene Administratie der douane en accijnzen
Departement Wetgeving - Afdeling Douane - Oorsprong
North Galaxy – Toren A – 8e verdieping
Koning Albert II-laan, 33 bus 37
1030 Brussel

Contactpersonen

Ivo Deprez, attaché
Tel: 02 578 75 72
E-mail: ivo.deprez@minfin.fed.be

Philippe Haeyaert, adjunct-financieel assistent
Tel: 02 576 32 06
E-mail : philippe.haeyaert@minfin.fed.be

Laatst bijgewerkt
15 oktober 2018