De erkenning van preferentiële oorsprong zorgt ervoor dat een goed kan genieten van een verminderd of een nul-douanetarief.

De Europese Unie (EU) heeft met verschillende landen handelsovereenkomsten afgesloten, waarin gunstige invoerrechten voorzien zijn. Zo kan een Belgische exporteur ervoor zorgen dat zijn klant buiten de Europese Unie in aanmerking komt voor een vermindering of vrijstelling van invoerrechten. Een Belgische importeur kan zo ook genieten van dat voordeel wanneer hij goederen invoert uit partnerlanden.

Wanneer een economische operator goederen invoert uit ontwikkelingslanden, kan hij eveneens genieten van het Algemeen Preferentiesysteem  (APS). In het kader van het APS, kent de EU unilateraal tariefpreferenties toe aan bepaalde goederen die van oorsprong zijn uit een begunstigd land.

Om de invoer- en uitvoerrechten en formaliteiten te kennen per land, raadpleeg het online portaal  Access2Markets van de Europese Commissie. Dat portaal bevat ook een instrument, genaamd ROSA (Rules of Origin Self Assessment), dat bedrijven via zelfevaluatie kan helpen met het begrijpen en toepassen van de oorsprongsregels.

Bewijsvoering voor de preferentiële oorsprong

De preferentiële oorsprong van een goed moet aangetoond worden met één van de volgende documenten:

 1. Certificaten afgeleverd door de douaneautoriteiten

  • Certificaat voor de circulatie van goederen EUR.1
  • Certificaat voor de circulatie van goederen EUR-MED
  • Oorsprongscertificaat FORM A
 2. Verklaringen uitgegeven door economische operatoren in het kader van zelfcertificering
  • Attest van oorsprong/oorsprongsverklaring die vrij kan worden uitgegeven door elke exporteur voor een zending met een waarde kleiner of gelijk aan 6.000 euro
  • Attest van oorsprongsverklaring die kan worden uitgegeven door een toegelaten exporteur voor een zending met een waarde groter dan 6.000 euro.
  • Attest van oorsprong/oorsprongsverklaring die kan worden uitgegeven door een geregistreerde exporteur voor een zending met een waarde groter dan 6.000 euro (10.000 euro voor landen en gebieden overzee)

In België worden het certificaat EUR.1 en EUR-MED afgegeven door de Administratie der douane en accijnzen.

Om toegelaten exporteur te kunnen worden, moet een economische operator zich eveneens richten tot de Algemene administratie van Douane en Accijnzen (zie de lijst van de hulpkantoren der douane en accijnzen die bevoegd zijn om de certificaten af te leveren).

Lijst van alle hulpkantoren

Om zich te registreren in de REX-gegevensdatabase moet een economische operator zich eveneens wenden tot de Algemene administratie van Douane en Accijnzen.

De aanvragen kunnen gebeuren via het e-mailadres: da.ops.douane1@minfin.fed.be

De EU rolt progressief een systeem van auto-certificatie uit (REX) dat voorziet dat de bewijsstukken van de preferentiële oorsprong exclusief zullen worden uitgegeven door exporteurs die geregistreerd zijn in de REX-gegevensdatabank van de Europese Commissie.

Alvorens een bewijsstuk van preferentiële oorsprong aan te vragen of er zelf een op te stellen, moet de exporteur ook nagaan of hij wel voldoet aan de criteria voor het bekomen van de preferentiële oorsprong. De regels worden opgesomd in het “protocol inzake de oorsprongsregels en oorsprongsprocedures” dat bij het betreffende handelsakkoord zit.

Voor meer info over de vrijhandelsakkoorden waarbij de EU contracterende partij is en indicaties over de te gebruiken bewijsstukken, raadpleeg de lijst van preferentiële akkoorden en douane unies op de website van de FOD Financiën.

Laatst bijgewerkt
20 november 2020