anbeveling voor etikettering van goederen uit de Palestijnse gebieden

De implementatie van het algemene principe zoals bepaald in de Europese regelgeving dat de consument recht heeft op correcte informatie en een geïnformeerde keuze en dat een label bijgevolg niet misleidend mag zijn, is de verantwoordelijkheid van elke lidstaat afzonderlijk. Deze vrijwillige aanbeveling volgt dit principe en beoogt een zo correct mogelijke etikettering van goederen uit de bezette Palestijnse gebieden en de Golanhoogte.

De “interpretatieve mededeling” stipuleert onder meer:

  • Aangezien de Golanhoogte en de Westelijke Jordaanoever (met inbegrip van Oost-Jerusalem)  volgens het internationaal recht geen deel uitmaken van het Israëlische grondgebied, wordt de vermelding “product uit Israël” ... als onjuist en misleidend beschouwd.
  • Indien de vermelding van de oorsprong verplicht is, moet er een andere uitdrukking worden gebruikt, waarin rekening wordt gehouden met de wijze waarop deze gebieden gewoonlijk bekend staan.
  • Voor producten uit Palestina die niet afkomstig zijn uit nederzettingen, is een mogelijke aanduiding die niet misleidend is over de geografische oorsprong en overeenkomt met de internationale praktijk, “product uit de Westelijke Jordaanoever (Palestijns product)”, “product uit Gaza” of “product uit Palestina”.

De publicatie en verspreiding van de aanbeveling moet de verantwoordelijken voor de etikettering van goederen, de invoerders en de distributeurs, informeren en helpen om het betreffende goed zo correct mogelijk te etiketteren met zijn geografische of commerciële oorsprong. Het is geen verplichte instructie of nieuwe regelgeving, maar een vrijwillige aanbeveling. Deze aanbeveling vormt op geen enkele manier een oproep tot boycot van invoer van producten en levensmiddelen afkomstig uit Israëlische nederzettingen in de bezette gebieden.

Interpretatieve mededeling inzake de vermelding van de oorsprong van goederen uit de sinds juni 1967 door Israël bezette gebieden (EU 2015/C 375/05).

Advies aan kleinhandelaars over de oorsprongsetikettering van producten uit door Israël bezette gebieden (PDF, 79.35 KB) (EU 2015/C 375/05).

Laatst bijgewerkt
8 juni 2018