Table of Contents

  Tarifaire belemmeringen hebben betrekking op het goederenverkeer. Het gaat voornamelijk om de douanerechten die worden geheven bij de invoer van goederen. Ze bestaan erin een taks toe te voegen aan de waarde van de ingevoerde goederen waardoor ze duurder worden op de binnenlandse markt. Deze rechten verlenen bijgevolg een prijsvoordeel aan lokaal geproduceerde goederen ten opzichte van soortgelijke goederen die worden ingevoerd en zijn dus een bron van inkomsten voor regeringen.

  De douanerechten in het kader van de Wereldhandelsorganisatie

  Een van de grootste resultaten van de Uruguayronde van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) bestond erin dat de landen de verbintenis zijn aangegaan de douanerechten te verminderen en hun tarieven van rechten te "consolideren" op niveaus die ze nog moeilijk kunnen verhogen.

  U kunt opzoekingen uitvoeren in verband met de douanerechten van de leden van de WTO via de diverse tools op de pagina "Get Tariff Data" (Tariefgegevens vinden) op de WTO-website.

  Douanerechten in het kader van de door de Europese Unie gesloten preferentiële overeenkomsten

  De preferentiële handelsovereenkomsten maken het voor handelspartners mogelijk om aan zichzelf preferentiële voorwaarden toe te kennen in het kader van hun handelsverkeer. Dankzij de door de Europese Unie (EU) gesloten handelsakkoorden kan een Belgische uitvoerder zijn handelspartner in een niet-EU-lidstaat laten profiteren van een vermindering of een vrijstelling van de invoerrechten. Evenzo kan een Belgische invoerder dit soort voordeel genieten wanneer hij goederen invoert die afkomstig zijn uit het partnerland.

  Meer informatie over:

  • de preferentiële tarieven die toepasselijk zijn bij invoer in de EU, zie de website van de Europese Commissie "Market Access Database" (tab "Import into the EU - EU Tariffs");
  • de preferentiële tarieven die toepasselijk zijn op de uitvoer naar een land waarmee de EU een handelsakkoord heeft gesloten, zie de website van de Europese Commissie "Market Access Database" (tab "Export from EU - Tariffs and Rules of Origin");
  • de landen of regio's waarmee de EU onderhandelingen voert of handelsakkoorden heeft gesloten, zie de website van het directoraat-generaal Handel van de Europese Commissie
  Laatst bijgewerkt
  22 april 2020