Verordening (EU) 2017/1325 van de Raad van 17 juli 2017 tot wijziging van Verordening (EU) 2016/44 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië legt beperkingen op aan de uitvoer van een aantal goederen die gebruikt kunnen worden voor migrantensmokkel en mensenhandel (buitenboordmotoren, opblaasbare plezier- en sportvaartuigen en motorboten met een buitenboordmotor).

De EU-sancties bevatten ook een wapenembargo en sancties in de vorm van reisbeperkingen en het bevriezen van tegoeden. Verder zijn er maatregelen om een einde te maken aan de illegale uitvoer van aardolie, met inbegrip van ruwe olie en geraffineerde olieproducten.

Wat dat laatste betreft vestigen wij in het bijzonder uw aandacht op artikel 15 (1) van verordening (EU) 2016/44 van de Raad van 18 januari 2016. Dat artikel stelt een verbod in op het laden, vervoeren of ontladen van ruwe olie uit Libië op aangewezen vaartuigen die de vlag van een lidstaat voeren, tenzij de bevoegde autoriteit van die lidstaat na overleg met het contactpunt van de regering van Libië daartoe toestemming verleent.

Laatst bijgewerkt
29 juli 2019