Table of Contents

  De Europese Unie (EU) erkent de annexatie van de Krim door Rusland niet en zal dat ook nooit doen. De staats- en regeringshoofden van de EU hadden het referendum daarover onwettig verklaard.

  De EU heeft besloten een reisverbod op te leggen en de financiële tegoeden te bevriezen voor in totaal 72 natuurlijke personen die zij verantwoordelijk acht voor het ondermijnen of bedreigen van de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van de Oekraïne, of de stabiliteit en de veiligheid in Oekraïne. Daarnaast werden ook de tegoeden bevroren van 22 personen die verantwoordelijk gesteld worden voor de verduistering van Oekraïens overheidsgeld.

  De beperkende maatregelen treffen ook een aantal rechtspersonen, onder bepaalde voorwaarden. Tot nu toe werden de tegoeden van twee oliebedrijven bevroren.

  De zwarte lijst kan verder uitgebreid worden.

  Sinds 25 juni mogen goederen afkomstig uit de Krim en Sebastopol niet meer in de Europese Unie ingevoerd worden, tenzij deze voorzien zijn van een door de Oekraïense autoriteiten afgegeven preferentieel oorsprongscertificaat. Ook is het verboden om financiële diensten zoals financiering, financiële hulp, verzekering of herverzekering te leveren ten behoeve van de import van dergelijke goederen.

  Meer details over deze maatregelen en de praktische gevolgen ervan voor de handelsbetrekkingen vindt u in de gezamenlijke nota van de Europese Dienst voor extern optreden en het DG Ondernemen (in het Engels).

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2018