Table of Contents

  De dienst Buitenlandse Investeringen van de FOD Economie fungeert als nationaal contactpunt voor buitenlandse investeringen. Hij neemt het secretariaat waar van de Verbindingscel Internationale Investeringen. De Verbindingscel coördineert de aangelegenheden in verband met de bevordering van de buitenlandse investeringen in België met de gewestelijke agentschappen en de federale overheidsdiensten waarvan de bevoegdheden het investeringsklimaat kunnen beïnvloeden.

  De Verbindingscel werd opgericht in 1995 naar aanleiding van het samenwerkingsakkoord tussen de gewestelijke en federale overheden met het oog op de aantrekking van buitenlandse investeringen. Ze maakt synergieën mogelijk tussen de Belgische autoriteiten die van plan zijn investeerders aan te trekken om problemen te identificeren en gezamenlijk op te lossen.

  De drie gewesten nemen om beurten het voorzitterschap van de el voor zes maanden op zich via

  • Flanders Investment & Trade (FIT),
  • het Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers (AWEX) en
  • hub.brussels.

  De federale overheid wordt vertegenwoordigd door

  • de FOD Kanselarij van de Eerste Minister,
  • de FOD Buitenlandse Zaken,
  • de FOD Financiën en
  • de FOD Economie.

  Raadpleeg ook de pagina Steun voor internationalisering van ondernemingen

  Laatst bijgewerkt
  25 februari 2021