De dienst Handel en Internationale Investeringen van de FOD Economie informeert u over de nieuwigheden over:

  • handelsbeschermende instrumenten (antidumping, antisubsidie en vrijwaring),
  • procedures opgestart door de EU tegen invoer uit derde landen,
  • procedures opgestart door derde landen die EU of Belgische exporteurs viseren.

Elke mededeling bevat:

  • het betrokken product en land,

  • het type maatregel,

  • de etappe van de procedure (PDF, 47.89 KB) (bv: initiatie van een procedure, instelling van voorlopige of definitieve rechten, afsluiting van een case, …).

  • een verwijzing naar de publicatie in het Publicatieblad van de EU waar u verdere informatie kunt vinden.

Nieuws per e-mail

Abonneer u op een elektronische informatiebrief "TradePolInfo" via tradepolinfo@economie.fgov.be.
U krijgt dan per e-mail bericht telkens de lijsten aangepast worden.

Overzicht recent nieuws

Laatst bijgewerkt
11 juni 2024