Handelsbeschermende instrumenten

Onder handelsbeschermende instrumenten verstaan we:

  • Antidumpingmaatregelen 
    Ze zijn bedoeld om een binnenlandse industrietak te beschermen tegen gedumpte invoer uit een derde land. Er is sprake van dumping wanneer een producent een product uitvoert tegen een prijs die lager ligt dan (a) de prijs die hij op zijn binnenlandse markt hanteert of (b) de kostprijs van het betrokken product. Antidumpingmaatregelen zijn het meest gebruikte handelsbeschermende instrument.

  • Antisubsidiemaatregelen (= compenserende maatregelen)
    Ze hebben tot doel een binnenlandse industrietak te beschermen tegen kunstmatig laaggeprijsde invoer die het gevolg is van oneerlijke overheidssubsidies toegekend aan buitenlandse exporteurs.

  • Vrijwaringsmaatregelen
    Ze verschillen van antidumping- en antisubsidiemaatregelen omdat hiermee niet wordt opgetreden tegen een "oneerlijke" handelspraktijk maar tegen een plotse, forse en onvoorziene toename van de invoer. Deze maatregelen gelden in principe “erga omnes”, dit betekent tegen alle invoer, ongeacht het land van oorsprong.

Bovenstaande maatregelen mogen enkel toegepast worden indien de gedumpte, gesubsidieerde of fors toegenomen invoer schade berokkent of dreigt te berokkenen aan de binnenlandse industrietak. De WTO legt de basisprincipes voor de toepassing van deze maatregelen vast. De EU heeft de WTO-regels overgenomen en nog verder uitgediept.

Laatst bijgewerkt
14 februari 2018