Handelsbeschermende instrumenten

De handelsbeschermende instrumenten worden gebruikt om oneerlijke handelspraktijken tussen binnenlandse en buitenlandse producenten te bestrijden.

De Europese Unie (EU) zet zich in voor vrije handel en waar die niet eerlijk is, herstelt zij de eerlijkheid en een gelijk speelveld met handelsbeschermingsinstrumenten.

Er bestaan drie handelsbeschermende instrumenten:

De bovenstaande maatregelen mogen enkel toegepast worden indien de gedumpte, gesubsidieerde of fors toegenomen invoer schade berokkent of dreigt te berokkenen aan de binnenlandse industrietak.

De WTO legt de basisprincipes voor de toepassing van die maatregelen vast. De EU heeft de WTO-regels overgenomen en nog verder uitgediept.

Laatst bijgewerkt
1 juni 2023