Het "Transatlantic Trade and Investment Partnership" (TTIP) - in het Nederlands "Trans-Atlantisch Handels- en Investeringspartnerschap" - is een handels- en investeringsakkoord tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie, waarover de onderhandelingen momenteel zijn opgeschort.

In 2013 heeft de Raad van de Europese Unie de Europese Commissie belast met het onderhandelen over dat akkoord. De onderhandelingscycli zijn stopgezet in december 2016, op het einde van het mandaat van president Obama, zonder dat een definitief akkoord was bereikt.

De analyses die zijn uitgevoerd in het kader van de onderhandelingen, bevinden zich in Impact Assessment of TTIP for Belgium (PDF, 3.24 MB).

Meer info over het TTIP vindt u in de nota's en presentaties gerealiseerd door de FOD Economie in 2016.

Nota's

Presentaties

Laatst bijgewerkt
23 april 2024