Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

Nu de onderhandelingen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten over het handelsakkoord TTIP stilaan in een beslissende fase zijn gekomen informeert de FOD Economie u op regelmatige basis over de weerslag daarvan op de Belgische economie.

Niet enkel zal dit een vast agendapunt zijn op de informatievergaderingen inzake handelsbeleid voor de beroepsfederaties (twee à drie bijeenkomsten per jaar), ook deze webpagina wordt regelmatig aangevuld.

Om te worden verwittigd van updates stuurt u een e-mail naar: tradepolinfo@economie.fgov.be.

Op de informatievergadering van 26 november 2015 (PDF, 56.69 KB) kwam TTIP reeds aan bod.

De documenten op deze pagina zijn voor het ogenblik jammer genoeg maar in 1 taal beschikbaar.

Nota's

Presentaties

Laatst bijgewerkt
10 juli 2018