Nu de onderhandelingen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten over het handelsakkoord TTIP stilaan in een beslissende fase zijn gekomen informeert de FOD Economie u op regelmatige basis over de weerslag daarvan op de Belgische economie.

Niet enkel zal dit een vast agendapunt zijn op de informatievergaderingen inzake handelsbeleid voor de beroepsfederaties (twee à drie bijeenkomsten per jaar), ook deze webpagina wordt regelmatig aangevuld.

Om te worden verwittigd van updates stuurt u een e-mail naar: tradepolinfo@economie.fgov.be.

Op de informatievergadering van 26 november 2015 (PDF, 56.69 KB) kwam TTIP reeds aan bod.

De documenten op deze pagina zijn voor het ogenblik jammer genoeg maar in 1 taal beschikbaar.

Nota's

Presentaties

Laatst bijgewerkt
16 juli 2019