Handel en investeringen tussen de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS) vormen het belangrijkste aspect van de bilaterale betrekkingen tussen de twee partners. Hun economische relatie is de meest uitgebreide ter wereld. Samen zijn de twee economieën goed voor een derde van de wereldhandel in termen van koopkracht.

Hoewel de VS de grootste handels- en investeringspartner van de EU is, is er geen specifieke vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de VS. De in 2013 gestarte onderhandelingen over het trans-Atlantische handels- en investeringspartnerschap (TTIP) eindigden eind 2016 zonder resultaat en werden in 2019 officieel afgesloten. Desondanks blijft de trans-Atlantische handel profiteren van de laagste gemiddelde tarieven ter wereld (minder dan 3 %), die onder de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) vallen.

Ter gelegenheid van de EU-VS-top van 2021 hebben de twee partners een gezamenlijke verklaring afgelegd waarin zij de oprichting aankondigen van de EU-VS Handels- en Technologieraad op 15 juni 2021. Deze raad is bedoeld om een hernieuwd trans-Atlantisch partnerschap voor het post-pandemische tijdperk te bevorderen.

 Dit forum coördineert de aanpak van belangrijke trans-Atlantische handels- en economische kwesties. De besprekingen vinden plaats in tien werkgroepen, die regelmatig contact hebben met belanghebbenden. Sommige groepen richten zich op het ontwikkelen van technologische normen, het verbeteren van de veiligheid van de toeleveringsketen, exportcontroles en het screenen van investeringen. Andere groepen houden zich bezig met het ontwikkelen van financiering voor veilige en veerkrachtige digitale connectiviteit in derdewereldlanden, het bestrijden van willekeurig of illegaal toezicht en het bevorderen van toegang tot digitale hulpmiddelen voor kmo’s.

Op de Futurium-website van de Commissie kunt u meer informatie vinden over werkgroepen gerelateerd aan de Handels- en Technologieraad en deelnemen aan discussies.

U kunt ook meer te weten komen over dit handelspartnerschap op de pagina EU trade relations with United States  op de website van de Europese Commissie.

Enkele gegevens over de handel tussen de EU en de Verenigde Staten

In 2021 had de goederenuitvoer van de EU naar de VS een waarde van 509,4 miljard euro en de dienstenuitvoer een waarde van 237,8 miljard euro. Omgekeerd had de invoer van goederen uit de VS naar Europa een waarde van 358,5 miljard euro en de invoer van diensten 325,7 miljard euro.

Access2Markets, een online gids voor handel buiten de EU

Access2Markets is het onlineportaal waar exporteurs en importeurs gedetailleerde informatie krijgen.

Raadpleeg het online Access2Markets portaal. U vindt er informatie op maat van uw product(en) over onder andere:

  • de geldende douanetarieven en nationale of lokale belastingen
  • procedures en formaliteiten
  • productregels en -vereisten
  • oorsprongsregels
  • andere vereisten waaraan moet worden voldaan om handel te voeren met de VS.

In de toekomst kunt u via Acccess2Markets ook de vereisten raadplegen waaraan u moet voldoen als u diensten naar de VS wilt exporteren.

Op het portaal vindt u ook informatie over overheidsopdrachten in de VS waartoe EU-bedrijven toegang hebben op basis van de verbintenissen van de VS in het kader van de WTO-overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA). U vindt deze informatie op Access2Procurement. U kunt nagaan of uw bedrijf gerechtigd is om deel te nemen aan een bepaalde overheidsopdracht in de VS.

Laatst bijgewerkt
3 mei 2024