Table of Contents

  De Europese Unie (EU) heeft in april 2018 een “voorlopig akkoord” bereikt over de belangrijkste onderdelen van het nieuwe handelsverdrag met Mexico. Het gaat om de vernieuwing van het handelsluik van het associatieverdrag met Mexico van 2000.

  Het handelsakkoord elimineert de hoge Mexicaanse tarieven op Europese voeding en drank en staat Europese bedrijven toe om meer diensten te verkopen aan Mexico. Er is ook aandacht voor het milieu en de rechten van werknemers.

  Het vrijhandelsakkoord bevat bepalingen over

  • handel in goederen,
  • handel in diensten,
  • investeringen,
  • overheidsopdrachten,
  • intellectuele eigendomsrechten,
  • digitale handel,
  • milieu- en arbeidsbescherming,
  • kmo’s,
  • strijd tegen corruptie.

  Enkele technische details moeten nog opgelost worden voor het akkoord kan worden ondertekend, zoals bijvoorbeeld de engagementen van Mexico op sub-federaal niveau voor markttoegang op vlak van openbare aanbestedingen. Daarna moet de tekst nog juridisch getoetst worden en vertaald in alle officiële EU talen. Ten slotte moeten de Raad en het Europees Parlement het verdrag goedkeuren. Het verdrag treedt in werking na het voltooien van de respectievelijke ratificatieprocedures door beide handelspartners.

  Meer informatie en de teksten van het voorlopig akkoord kunt u terugvinden op de website van DG Trade van de Europese Commissie.

  Laatst bijgewerkt
  16 juli 2019