De Europese Unie heeft in de zomer van 2015 de onderhandelingen voor de handels- en investeringsakkoorden met Vietnam afgerond. Na goedkeuring door de Raad, het Europees Parlement en de Vietnamese nationale vergadering is het vrijhandelsakkoord op 1 augustus 2020 in werking getreden. Voor de investeringsbeschermingsovereenkomst is ook nog een ratificatie door alle Europese lidstaten vereist. In België moeten, in lijn met de bevoegdheidsverdeling, ook de parlementen van gewesten en gemeenschappen de overeenkomst ratificeren.

Voor de belangrijkste Belgische uitvoerproducten naar Vietnam worden de douanerechten afgeschaft. Het gaat o.a. om

 • chemische producten en kunststoffen,
 • machines, toestellen en elektrotechnisch materieel,
 • landbouwproducten en voeding,
 • edelstenen, edele metalen,
 • onedele metalen en werken daarvan en
 • optische en precisie-instrumenten; uurwerken; onderdelen daarvan.

Het handelsakkoord elimineert de tarieven tussen beide landen bijna volledig (99%), wat betekent dat goederen uit Vietnam voor Belgische invoerders goedkoper worden.

Het vrijhandelsakkoord bevat bepalingen over

 • nationale behandeling en markttoegang voor goederen,
 • handelsmaatregelen,
 • douane en handelsbevordering,
 • technische handelsbelemmeringen,
 • sanitaire en fytosanitaire maatregelen,
 • niet-tarifaire handelsbelemmeringen en investeringen in energieopwekking uit hernieuwbare bronnen,
 • liberalisering van investeringen, handel in diensten en elektronische handel,
 • overheidsopdrachten,
 • mededingingsbeleid,
 • intellectuele eigendom,
 • handel en duurzame ontwikkeling,
 • transparantie,
 • beslechting van geschillen en
 • samenwerking en capaciteitsopbouw.

Het investeringsakkoord zorgt voor de bescherming van investeringen via de overeengekomen investeringsbeschermingsstandaarden. Eventuele geschillen worden beslecht via het nieuwe Investment Court System (ICS).

Meer informatie en de teksten van de akkoorden kunt u terugvinden op de website van DG Trade van de Europese Commissie.

Laatst bijgewerkt
19 augustus 2020